Przykłady

DELETE /api/config_reports/1
{
  "config_report": {}
}
404
{
  "error": {
    "message": "Resource config_report not found by id '1'"
  }
}

Parametry

Nazwa parametru Opis
location_id
opcjonalny

Zakres w zależności od lokalizacji

Validations:

  • Must be a Integer

organization_id
opcjonalny

Zakres w zależności od organizacji

Validations:

  • Must be a Integer

id
wymagany

Validations:

  • Must be a String