Parametry

Nazwa parametru Opis
location_id
opcjonalny

Zakres w zależności od lokalizacji

Validations:

  • Must be a Integer

organization_id
opcjonalny

Zakres w zależności od organizacji

Validations:

  • Must be a Integer

id
wymagany

Validations:

  • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.

smart_proxy_id
opcjonalny

Validations:

  • Must be a String

environment_id
opcjonalny

Validations:

  • Must be a String

dryrun
opcjonalny

Validations:

  • Must be one of: true, false, 1, 0.

except
opcjonalny

Opcjonalnie oddzielony przecinkami ciąg zawierający albo “nowy”, “zaktualizowane” lub “przestarzałe”, który służy do ograniczania zaimportowanych klas puppet

Validations:

  • Must be a String