Przykłady

GET /api/usergroups/5/external_usergroups/5
200
{
 "id": 5,
 "name": "external_usergroup6",
 "auth_source_ldap": {
  "id": 980190967,
  "type": "AuthSourceLdap",
  "name": "auth_source_ldap_67"
 }
}

Parametry

Nazwa parametru Opis
location_id
opcjonalny

Zakres w zależności od lokalizacji

Validations:

 • Must be a Integer

organization_id
opcjonalny

Zakres w zależności od organizacji

Validations:

 • Must be a Integer

usergroup_id
wymagany

ID lub nazwa grupy urzytkowników

Validations:

 • Must be a String

id
wymagany

ID lub nazwa zewnętrznej grupy użytkowników

Validations:

 • Must be a String