GET /api/hosts/:host_id/puppetclass_ids
Llista tots els ID de les classes de Puppet per a l'amfitrió

Examples

GET /api/hosts/host2666/puppetclass_ids
200
{
 "results": [
  1018350797
 ]
}

Params

Param Name Description
location_id
Optional

Abast per ubicacions

Validations:

 • Must be a Integer

organization_id
Optional

Abast per organitzacions

Validations:

 • Must be a Integer


POST /api/hosts/:host_id/puppetclass_ids
Afegeix una classe de Puppet a un amfitrió

Examples

POST /api/hosts/host2667/puppetclass_ids
{
 "puppetclass_id": "invalid_id",
 "host_class": {
  "puppetclass_id": "invalid_id"
 }
}
404
{
 "error": {
  "message": "Resource host_class not found by id ''"
 }
}

Params

Param Name Description
location_id
Optional

Abast per ubicacions

Validations:

 • Must be a Integer

organization_id
Optional

Abast per organitzacions

Validations:

 • Must be a Integer

host_id
Required

ID d’amfitrió

Validations:

 • Must be a String

puppetclass_id
Required

ID de classe de Puppet

Validations:

 • Must be a String


DELETE /api/hosts/:host_id/puppetclass_ids/:id
Suprimeix una classe de Puppet d'un amfitrió

Examples

DELETE /api/hosts/host2669/puppetclass_ids/1018350800
{
 "host_class": {}
}
200
[

]

Params

Param Name Description
location_id
Optional

Abast per ubicacions

Validations:

 • Must be a Integer

organization_id
Optional

Abast per organitzacions

Validations:

 • Must be a Integer

host_id
Required

ID d’amfitrió

Validations:

 • Must be a String

id
Required

ID de classe de Puppet

Validations:

 • Must be a String