GET /api/hosts/:host_id/puppetclass_ids
Lista wszystkich ID klasy Puppet dla hostów

Przykłady

GET /api/hosts/host2666/puppetclass_ids
200
{
 "results": [
  1018350797
 ]
}

Parametry

Nazwa parametru Opis
location_id
opcjonalny

Zakres w zależności od lokalizacji

Validations:

 • Must be a Integer

organization_id
opcjonalny

Zakres w zależności od organizacji

Validations:

 • Must be a Integer


POST /api/hosts/:host_id/puppetclass_ids
Dodaj klasę Puppet do hostu

Przykłady

POST /api/hosts/host2667/puppetclass_ids
{
 "puppetclass_id": "invalid_id",
 "host_class": {
  "puppetclass_id": "invalid_id"
 }
}
404
{
 "error": {
  "message": "Resource host_class not found by id ''"
 }
}

Parametry

Nazwa parametru Opis
location_id
opcjonalny

Zakres w zależności od lokalizacji

Validations:

 • Must be a Integer

organization_id
opcjonalny

Zakres w zależności od organizacji

Validations:

 • Must be a Integer

host_id
wymagany

ID hostu

Validations:

 • Must be a String

puppetclass_id
wymagany

ID klasy Puppet

Validations:

 • Must be a String


DELETE /api/hosts/:host_id/puppetclass_ids/:id
Usuń klasę Puppet z hostu

Przykłady

DELETE /api/hosts/host2669/puppetclass_ids/1018350800
{
 "host_class": {}
}
200
[

]

Parametry

Nazwa parametru Opis
location_id
opcjonalny

Zakres w zależności od lokalizacji

Validations:

 • Must be a Integer

organization_id
opcjonalny

Zakres w zależności od organizacji

Validations:

 • Must be a Integer

host_id
wymagany

ID hostu

Validations:

 • Must be a String

id
wymagany

ID klasy Puppet

Validations:

 • Must be a String