Przykłady

PUT /api/hosts/host479/boot
{
  "device": "bios",
  "host": {}
}
422
{
  "message": "ERF42-3180 [Foreman::Exception]: No BMC NIC available for host host479"
}

Parametry

Nazwa parametru Opis
location_id
opcjonalny

Zakres w zależności od lokalizacji

Validations:

  • Must be a Integer

organization_id
opcjonalny

Zakres w zależności od organizacji

Validations:

  • Must be a Integer

id
wymagany

Validations:

  • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, dot(.), space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.

device
wymagany

Urządzenie rozruchowe, dostępne urządzenia to dysk, CD-Rom, PXE, BIOS

Validations:

  • Must be a String