Przykłady

GET /api/hosts/host39.example187.com/template/provision
200
{
  "template": "template content 1"
}

Parametry

Nazwa parametru Opis
location_id
opcjonalny

Zakres w zależności od lokalizacji

Validations:

  • Must be a Integer

organization_id
opcjonalny

Zakres w zależności od organizacji

Validations:

  • Must be a Integer

id
wymagany

Validations:

  • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, dot(.), space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.

kind
wymagany

Rodzaje szablonów, dostępne wartości:

Validations:

  • Must be a String