Przykłady

GET /api/hosts/host727/interfaces
404
{
 "error": {
  "message": "Resource interface not found by id ''"
 }
}

Parametry

Nazwa parametru Opis
location_id
opcjonalny

Zakres w zależności od lokalizacji

Validations:

 • Must be a Integer

organization_id
opcjonalny

Zakres w zależności od organizacji

Validations:

 • Must be a Integer

host_id
wymagany

ID lub nazwa hosta

Validations:

 • Must be a String

domain_id
opcjonalny

ID lub nazwa domeny

Validations:

 • Must be a String

subnet_id
opcjonalny

ID lub nazwa podsieci

Validations:

 • Must be a String

page
opcjonalny

Page number, starting at 1

Validations:

 • Must be a number.

per_page
opcjonalny

Number of results per page to return

Validations:

 • Must be a number.