GET /api/mail_notifications
Llista de les notificacions de correu electrònic

Params

Param Name Description
location_id
Optional

Abast per ubicacions

Validations:

  • Must be a Integer

organization_id
Optional

Abast per organitzacions

Validations:

  • Must be a Integer

search
Optional

filtra els resultats

Validations:

  • Must be a String

order
Optional

Sort field and order, eg. ‘id DESC’

Validations:

  • Must be a String

page
Optional

Page number, starting at 1

Validations:

  • Must be a number.

per_page
Optional

Nombre de resultats per pàgina a retornar

Validations:

  • Must be a number.

Search fields

Field name Tipus Possible values
description text
name string
user string

GET /api/mail_notifications/:id
Mostra una notificació de correu electrònic

Params

Param Name Description
location_id
Optional

Abast per ubicacions

Validations:

  • Must be a Integer

organization_id
Optional

Abast per organitzacions

Validations:

  • Must be a Integer

id
Required

Numerical ID or email notification name

Validations:

  • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.