Przykłady

POST /api/models
{
 "model": {
  "name": "new model"
 }
}
201
{
 "info": null,
 "created_at": "2019-09-11 14:48:52 UTC",
 "updated_at": "2019-09-11 14:48:52 UTC",
 "vendor_class": null,
 "hardware_model": null,
 "id": 980190965,
 "name": "new model",
 "hosts_count": 0
}

Parametry

Nazwa parametru Opis
location_id
opcjonalny

Zakres w zależności od lokalizacji

Validations:

 • Must be a Integer

organization_id
opcjonalny

Zakres w zależności od organizacji

Validations:

 • Must be a Integer

model
wymagany

Validations:

 • Must be a Hash

model[name]
wymagany

Validations:

 • Must be a String

model[info]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Validations:

 • Must be a String

model[vendor_class]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Validations:

 • Must be a String

model[hardware_model]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Validations:

 • Must be a String