GET /api/operatingsystems
Vypsat všechny operační systémy

GET /api/architectures/:architecture_id/operatingsystems
Vypsat všechny operační systémy pro vnořenou architekturu

GET /api/media/:medium_id/operatingsystems
Vypsat všechny operační systémy pro vnořené médium

GET /api/ptables/:ptable_id/operatingsystems
Vypsat všechny operační systémy pro vnořenou tabulku rozdělení úložiště

GET /api/config_templates/:config_template_id/operatingsystems
List all operating systems for nested provisioning template

GET /api/provisioning_templates/:provisioning_template_id/operatingsystems
List all operating systems for nested provisioning template

Examples

GET /api/operatingsystems
200
{
 "total": 8,
 "subtotal": 8,
 "page": 1,
 "per_page": 20,
 "search": null,
 "sort": {
  "by": null,
  "order": null
 },
 "results": [
  {
   "description": null,
   "major": "5",
   "minor": "3",
   "family": "Redhat",
   "release_name": null,
   "password_hash": "SHA256",
   "created_at": "2019-09-11 14:55:21 UTC",
   "updated_at": "2019-09-11 14:55:21 UTC",
   "id": 309172073,
   "name": "centos",
   "title": "centos 5.3"
  },
  {
   "description": null,
   "major": "5",
   "minor": "17",
   "family": "VRP",
   "release_name": null,
   "password_hash": "SHA256",
   "created_at": "2019-09-11 14:55:21 UTC",
   "updated_at": "2019-09-11 14:55:21 UTC",
   "id": 32055736,
   "name": "Huawei_VRP",
   "title": "Huawei VRP 5"
  },
  {
   "description": null,
   "major": "1",
   "minor": "1",
   "family": "Redhat",
   "release_name": null,
   "password_hash": "SHA256",
   "created_at": "2019-09-11 14:55:21 UTC",
   "updated_at": "2019-09-11 14:55:21 UTC",
   "id": 775246587,
   "name": "NoHosts",
   "title": "NoHosts 1.1"
  },
  {
   "description": null,
   "major": "12",
   "minor": "3",
   "family": "Suse",
   "release_name": null,
   "password_hash": "SHA256",
   "created_at": "2019-09-11 14:55:21 UTC",
   "updated_at": "2019-09-11 14:55:21 UTC",
   "id": 750842046,
   "name": "OpenSuse",
   "title": "OpenSuSE 12.3"
  },
  {
   "description": "RHEL 6.1",
   "major": "6",
   "minor": "1",
   "family": "Redhat",
   "release_name": null,
   "password_hash": "SHA256",
   "created_at": "2019-09-11 14:55:21 UTC",
   "updated_at": "2019-09-11 14:55:21 UTC",
   "id": 1073012828,
   "name": "Redhat",
   "title": "RHEL 6.1"
  },
  {
   "description": null,
   "major": "5",
   "minor": "10",
   "family": "Solaris",
   "release_name": "hw0910",
   "password_hash": "SHA256",
   "created_at": "2019-09-11 14:55:21 UTC",
   "updated_at": "2019-09-11 14:55:21 UTC",
   "id": 442321401,
   "name": "Solaris",
   "title": "Solaris 5.10"
  },
  {
   "description": null,
   "major": "10",
   "minor": "10",
   "family": "Debian",
   "release_name": "rn10",
   "password_hash": "SHA256",
   "created_at": "2019-09-11 14:55:21 UTC",
   "updated_at": "2019-09-11 14:55:21 UTC",
   "id": 331303656,
   "name": "Ubuntu",
   "title": "Ubuntu 10.10"
  },
  {
   "description": null,
   "major": "12",
   "minor": "10",
   "family": "Debian",
   "release_name": "rn10",
   "password_hash": "SHA256",
   "created_at": "2019-09-11 14:55:21 UTC",
   "updated_at": "2019-09-11 14:55:21 UTC",
   "id": 272342666,
   "name": "Ubuntu",
   "title": "Ubuntu 12.10"
  }
 ]
}

Params

Param Name Description
location_id
Optional

Scope by locations

Validations:

 • Must be a Integer

organization_id
Optional

Scope by organizations

Validations:

 • Must be a Integer

architecture_id
Optional

Identif. architektury

Validations:

 • Must be a String

medium_id
Optional

Identif. média

Validations:

 • Must be a String

ptable_id
Optional

Identif. tabulky rozdělení úložiště

Validations:

 • Must be a String

config_template_id
Optional

Identif. šablony

Validations:

 • Must be a String

provisioning_template_id
Optional

Identif. šablony

Validations:

 • Must be a String

os_parameters_attributes
Optional

Pole parametrů

Validations:

 • Must be an Array of nested elements

os_parameters_attributes[name]
Required

Název parametru

Validations:

 • Must be a String

os_parameters_attributes[value]
Required

Hodnota parametru

Validations:

 • Must be a String

search
Optional

výsledky filtru

Validations:

 • Must be a String

order
Optional

Sort field and order, eg. ‘id DESC’

Validations:

 • Must be a String

page
Optional

Číslo stránky, začíná od jedničky

Validations:

 • Must be a number.

per_page
Optional

Number of results per page to return

Validations:

 • Must be a number.

Search fields

Název kolonky Typ Možné hodnoty
architecture string
description string
family string
major string
medium string
minor string
name string
params text
template string
title string

GET /api/operatingsystems/:id
Zobrazit operační systém

Examples

GET /api/operatingsystems/1073012829
200
{
 "description": null,
 "major": "550",
 "minor": "",
 "family": null,
 "release_name": null,
 "password_hash": "SHA256",
 "created_at": "2019-09-11 14:47:36 UTC",
 "updated_at": "2019-09-11 14:47:36 UTC",
 "id": 1073012829,
 "name": "operatingsystem538",
 "title": "operatingsystem538 550",
 "media": [],
 "architectures": [],
 "ptables": [],
 "config_templates": [],
 "provisioning_templates": [],
 "os_default_templates": [],
 "images": [],
 "parameters": [
  {
   "priority": 50,
   "created_at": "2019-09-11 14:47:36 UTC",
   "updated_at": "2019-09-11 14:47:36 UTC",
   "id": 767575239,
   "name": "foo",
   "parameter_type": null,
   "value": "*****"
  }
 ]
}

Params

Param Name Description
location_id
Optional

Scope by locations

Validations:

 • Must be a Integer

organization_id
Optional

Scope by organizations

Validations:

 • Must be a Integer

id
Required

Validations:

 • Must be a String

show_hidden_parameters
Optional

Zobrazit hodnoty skrytého parametru

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0.


POST /api/operatingsystems
Vytvořit operační systém

Examples

POST /api/operatingsystems
{
 "operatingsystem": {
  "name": "nIchybcxxO",
  "major": "1"
 }
}
201
{
 "description": null,
 "major": "1",
 "minor": "",
 "family": null,
 "release_name": null,
 "password_hash": "SHA256",
 "created_at": "2019-09-11 14:55:41 UTC",
 "updated_at": "2019-09-11 14:55:41 UTC",
 "id": 1073012837,
 "name": "nIchybcxxO",
 "title": "nIchybcxxO 1",
 "media": [],
 "architectures": [],
 "ptables": [],
 "config_templates": [],
 "provisioning_templates": [],
 "os_default_templates": [],
 "images": [],
 "parameters": []
}

Params

Param Name Description
location_id
Optional

Scope by locations

Validations:

 • Must be a Integer

organization_id
Optional

Scope by organizations

Validations:

 • Must be a Integer

operatingsystem
Required

Validations:

 • Must be a Hash

operatingsystem[name]
Required

Validations:

 • Must match regular expression /\A(\S+)\Z/.

operatingsystem[major]
Required

Validations:

 • Must be a String

operatingsystem[minor]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: cs-CZ.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

Validations:

 • Must be a String

operatingsystem[description]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: cs-CZ.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

Validations:

 • Must be a String

operatingsystem[family]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: cs-CZ.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

Validations:

 • Must be a String

operatingsystem[release_name]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: cs-CZ.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

Validations:

 • Must be a String

operatingsystem[os_parameters_attributes]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: cs-CZ.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

Pole parametrů

Validations:

 • Must be an Array of nested elements

operatingsystem[os_parameters_attributes][name]
Required

Název parametru

Validations:

 • Must be a String

operatingsystem[os_parameters_attributes][value]
Required

Hodnota parametru

Validations:

 • Must be a String

operatingsystem[password_hash]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: cs-CZ.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

Root password hash function to use, one of MD5, SHA256, SHA512, Base64

Validations:

 • Must be a String

operatingsystem[architecture_ids]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: cs-CZ.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

IDs of associated architectures

Validations:

 • Must be an array of any type

operatingsystem[config_template_ids]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: cs-CZ.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

IDs of associated provisioning templates

Validations:

 • Must be an array of any type

operatingsystem[provisioning_template_ids]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: cs-CZ.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

IDs of associated provisioning templates

Validations:

 • Must be an array of any type

operatingsystem[medium_ids]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: cs-CZ.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

IDs of associated media

Validations:

 • Must be an array of any type

operatingsystem[ptable_ids]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: cs-CZ.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

IDs of associated partition tables

Validations:

 • Must be an array of any type


PUT /api/operatingsystems/:id
Aktualizovat operační systém

Examples

PUT /api/operatingsystems/1073012828-RHEL%206-1
{
 "operatingsystem": {},
 "architectures": [
  {
   "name": "x86_64"
  },
  {
   "name": "sparc"
  }
 ]
}
200
{
 "description": "RHEL 6.1",
 "major": "6",
 "minor": "1",
 "family": "Redhat",
 "release_name": null,
 "password_hash": "SHA256",
 "created_at": "2019-09-11 14:55:21 UTC",
 "updated_at": "2019-09-11 14:55:21 UTC",
 "id": 1073012828,
 "name": "Redhat",
 "title": "RHEL 6.1",
 "media": [
  {
   "id": 980190962,
   "name": "CentOS 5.4"
  }
 ],
 "architectures": [
  {
   "name": "x86_64",
   "id": 501905019
  },
  {
   "name": "sparc",
   "id": 331892513
  }
 ],
 "ptables": [],
 "config_templates": [
  {
   "id": 1007981701,
   "name": "centos5_3_pxelinux",
   "template_kind_id": 452984334,
   "template_kind_name": "PXELinux"
  },
  {
   "id": 104314179,
   "name": "MyFinish",
   "template_kind_id": 550103832,
   "template_kind_name": "finish"
  },
  {
   "id": 981457253,
   "name": "MyScript",
   "template_kind_id": 478250810,
   "template_kind_name": "script"
  },
  {
   "id": 943779058,
   "name": "MyString",
   "template_kind_id": 698706415,
   "template_kind_name": "iPXE"
  },
  {
   "id": 269958254,
   "name": "MyString2",
   "template_kind_id": 983253650,
   "template_kind_name": "provision"
  },
  {
   "id": 554905648,
   "name": "PXEGrub2 global default",
   "template_kind_id": 701398793,
   "template_kind_name": "PXEGrub2"
  },
  {
   "id": 131565194,
   "name": "PXEGrub Dummy Menu",
   "template_kind_id": 131565194,
   "template_kind_name": "PXEGrub"
  },
  {
   "id": 824224502,
   "name": "PXEGrub global default",
   "template_kind_id": 131565194,
   "template_kind_name": "PXEGrub"
  },
  {
   "id": 821548108,
   "name": "PXELinux default local boot",
   "template_kind_id": 452984334,
   "template_kind_name": "PXELinux"
  },
  {
   "id": 352050261,
   "name": "PXELinux global default",
   "template_kind_id": 452984334,
   "template_kind_name": "PXELinux"
  }
 ],
 "provisioning_templates": [
  {
   "id": 1007981701,
   "name": "centos5_3_pxelinux",
   "template_kind_id": 452984334,
   "template_kind_name": "PXELinux"
  },
  {
   "id": 104314179,
   "name": "MyFinish",
   "template_kind_id": 550103832,
   "template_kind_name": "finish"
  },
  {
   "id": 981457253,
   "name": "MyScript",
   "template_kind_id": 478250810,
   "template_kind_name": "script"
  },
  {
   "id": 943779058,
   "name": "MyString",
   "template_kind_id": 698706415,
   "template_kind_name": "iPXE"
  },
  {
   "id": 269958254,
   "name": "MyString2",
   "template_kind_id": 983253650,
   "template_kind_name": "provision"
  },
  {
   "id": 554905648,
   "name": "PXEGrub2 global default",
   "template_kind_id": 701398793,
   "template_kind_name": "PXEGrub2"
  },
  {
   "id": 131565194,
   "name": "PXEGrub Dummy Menu",
   "template_kind_id": 131565194,
   "template_kind_name": "PXEGrub"
  },
  {
   "id": 824224502,
   "name": "PXEGrub global default",
   "template_kind_id": 131565194,
   "template_kind_name": "PXEGrub"
  },
  {
   "id": 821548108,
   "name": "PXELinux default local boot",
   "template_kind_id": 452984334,
   "template_kind_name": "PXELinux"
  },
  {
   "id": 352050261,
   "name": "PXELinux global default",
   "template_kind_id": 452984334,
   "template_kind_name": "PXELinux"
  }
 ],
 "os_default_templates": [
  {
   "id": 980190962,
   "provisioning_template_id": 943779058,
   "provisioning_template_name": "MyString",
   "template_kind_id": 698706415,
   "template_kind_name": "iPXE",
   "operatingsystem_id": 1073012828,
   "operatingsystem_name": "RHEL 6.1",
   "config_template_id": 943779058,
   "config_template_name": "MyString"
  },
  {
   "id": 298486374,
   "provisioning_template_id": 269958254,
   "provisioning_template_name": "MyString2",
   "template_kind_id": 983253650,
   "template_kind_name": "provision",
   "operatingsystem_id": 1073012828,
   "operatingsystem_name": "RHEL 6.1",
   "config_template_id": 269958254,
   "config_template_name": "MyString2"
  },
  {
   "id": 113629430,
   "provisioning_template_id": 981457253,
   "provisioning_template_name": "MyScript",
   "template_kind_id": 478250810,
   "template_kind_name": "script",
   "operatingsystem_id": 1073012828,
   "operatingsystem_name": "RHEL 6.1",
   "config_template_id": 981457253,
   "config_template_name": "MyScript"
  },
  {
   "id": 281110143,
   "provisioning_template_id": 1007981701,
   "provisioning_template_name": "centos5_3_pxelinux",
   "template_kind_id": 710512633,
   "template_kind_name": null,
   "operatingsystem_id": 1073012828,
   "operatingsystem_name": "RHEL 6.1",
   "config_template_id": 1007981701,
   "config_template_name": "centos5_3_pxelinux"
  },
  {
   "id": 1018350795,
   "provisioning_template_id": 131565194,
   "provisioning_template_name": "PXEGrub Dummy Menu",
   "template_kind_id": 131565194,
   "template_kind_name": "PXEGrub",
   "operatingsystem_id": 1073012828,
   "operatingsystem_name": "RHEL 6.1",
   "config_template_id": 131565194,
   "config_template_name": "PXEGrub Dummy Menu"
  },
  {
   "id": 51848956,
   "provisioning_template_id": 698706415,
   "provisioning_template_name": "iPXE Dummy Menu",
   "template_kind_id": 698706415,
   "template_kind_name": "iPXE",
   "operatingsystem_id": 1073012828,
   "operatingsystem_name": "RHEL 6.1",
   "config_template_id": 698706415,
   "config_template_name": "iPXE Dummy Menu"
  }
 ],
 "images": [],
 "parameters": [
  {
   "priority": null,
   "created_at": "2019-09-11 14:55:21 UTC",
   "updated_at": "2019-09-11 14:55:21 UTC",
   "id": 716195090,
   "name": "os1",
   "parameter_type": null,
   "value": "os1"
  }
 ]
}

Params

Param Name Description
location_id
Optional

Scope by locations

Validations:

 • Must be a Integer

organization_id
Optional

Scope by organizations

Validations:

 • Must be a Integer

id
Required

Validations:

 • Must be a String

operatingsystem
Required

Validations:

 • Must be a Hash

operatingsystem[name]
Optional

Validations:

 • Must match regular expression /\A(\S+)\Z/.

operatingsystem[major]
Optional

Validations:

 • Must be a String

operatingsystem[minor]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: cs-CZ.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

Validations:

 • Must be a String

operatingsystem[description]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: cs-CZ.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

Validations:

 • Must be a String

operatingsystem[family]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: cs-CZ.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

Validations:

 • Must be a String

operatingsystem[release_name]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: cs-CZ.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

Validations:

 • Must be a String

operatingsystem[os_parameters_attributes]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: cs-CZ.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

Pole parametrů

Validations:

 • Must be an Array of nested elements

operatingsystem[os_parameters_attributes][name]
Optional

Název parametru

Validations:

 • Must be a String

operatingsystem[os_parameters_attributes][value]
Optional

Hodnota parametru

Validations:

 • Must be a String

operatingsystem[password_hash]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: cs-CZ.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

Root password hash function to use, one of MD5, SHA256, SHA512, Base64

Validations:

 • Must be a String

operatingsystem[architecture_ids]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: cs-CZ.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

IDs of associated architectures

Validations:

 • Must be an array of any type

operatingsystem[config_template_ids]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: cs-CZ.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

IDs of associated provisioning templates

Validations:

 • Must be an array of any type

operatingsystem[provisioning_template_ids]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: cs-CZ.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

IDs of associated provisioning templates

Validations:

 • Must be an array of any type

operatingsystem[medium_ids]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: cs-CZ.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

IDs of associated media

Validations:

 • Must be an array of any type

operatingsystem[ptable_ids]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: cs-CZ.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

IDs of associated partition tables

Validations:

 • Must be an array of any type


DELETE /api/operatingsystems/:id
Smazat operační systém

Examples

DELETE /api/operatingsystems/775246587-NoHosts%201-1
{
 "operatingsystem": {}
}
200
{
 "id": 775246587,
 "major": "1",
 "name": "NoHosts",
 "minor": "1",
 "nameindicator": null,
 "created_at": "2019-09-11T14:55:21.544Z",
 "updated_at": "2019-09-11T14:55:21.544Z",
 "release_name": null,
 "description": null,
 "password_hash": "SHA256",
 "title": "NoHosts 1.1"
}

Params

Param Name Description
location_id
Optional

Scope by locations

Validations:

 • Must be a Integer

organization_id
Optional

Scope by organizations

Validations:

 • Must be a Integer

id
Required

Validations:

 • Must be a String


GET /api/operatingsystems/:id/bootfiles
List boot files for an operating system

Params

Param Name Description
location_id
Optional

Scope by locations

Validations:

 • Must be a Integer

organization_id
Optional

Scope by organizations

Validations:

 • Must be a Integer

id
Required

Validations:

 • Must be a String

medium
Optional

Validations:

 • Must be a String

architecture
Optional

Validations:

 • Must be a String