Przykłady

POST /api/provisioning_templates/build_pxe_default
{
  "provisioning_template": {}
}
200
{
  "message": "PXE files for templates PXEGrub2 global default, PXELinux global default, and PXEGrub global default have been deployed to all Smart Proxies"
}

Parametry

Nazwa parametru Opis
location_id
opcjonalny

Zakres w zależności od lokalizacji

Validations:

  • Must be a Integer

organization_id
opcjonalny

Zakres w zależności od organizacji

Validations:

  • Must be a Integer