Przykłady

POST /api/ptables
{
 "ptable": {
  "name": "W",
  "layout": "d-i partman-auto/disk"
 }
}
201
{
 "layout": "d-i partman-auto/disk",
 "locked": false,
 "os_family": null,
 "created_at": "2019-09-11 14:34:42 UTC",
 "updated_at": "2019-09-11 14:34:42 UTC",
 "name": "W",
 "id": 1007981781,
 "operatingsystems": [],
 "locations": [],
 "organizations": []
}

Parametry

Nazwa parametru Opis
location_id
opcjonalny

Zakres w zależności od lokalizacji

Validations:

 • Must be a Integer

organization_id
opcjonalny

Zakres w zależności od organizacji

Validations:

 • Must be a Integer

ptable
wymagany

Validations:

 • Must be a Hash

ptable[name]
wymagany

Validations:

 • Must be a String

ptable[layout]
wymagany

Validations:

 • Must be a String

ptable[snippet]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0.

ptable[audit_comment]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Validations:

 • Must be a String

ptable[locked]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Czy szablon jest zablokowany do edycji

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0.

ptable[os_family]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Validations:

 • Must be a String

ptable[operatingsystem_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Tablica identyfikatorów systemu operacyjnego skojarzona z tablicą partycji

Validations:

 • Must be an array of any type

ptable[host_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Tablica identyfikatorów hosta powiązana z tablicą partycji

Validations:

 • Must be an array of any type

ptable[hostgroup_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Tablica ID grupy hostów skojarzona z tablicą partycji

Validations:

 • Must be an array of any type

ptable[location_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

ZMIEŃ lokalizacje o podanym id

Validations:

 • Must be an array of any type

ptable[organization_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

ZMIEŃ organizacje o podanym id

Validations:

 • Must be an array of any type