Przykłady

POST /api/roles/1/clone
{
 "name": "New Manager",
 "role": {
  "name": "New Manager"
 }
}
201
{
 "id": 15,
 "name": "New Manager",
 "builtin": 0,
 "description": null,
 "origin": null,
 "cloned_from_id": 1
}

Parametry

Nazwa parametru Opis
location_id
opcjonalny

Zakres w zależności od lokalizacji

Validations:

 • Must be a Integer

organization_id
opcjonalny

Zakres w zależności od organizacji

Validations:

 • Must be a Integer

id
wymagany

Validations:

 • Must be a String

role
wymagany

Validations:

 • Must be a Hash

role[name]
opcjonalny

Validations:

 • Must be a String

role[description]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Role description

Validations:

 • Must be a String

role[location_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

ZMIEŃ lokalizacje o podanym id

Validations:

 • Must be an array of any type

role[organization_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

ZMIEŃ organizacje o podanym id

Validations:

 • Must be an array of any type