Przykłady

POST /api/roles
{
 "role": {
  "name": "staff",
  "organizations": [],
  "locations": []
 }
}
201
{
 "builtin": 0,
 "cloned_from_id": null,
 "name": "staff",
 "id": 18,
 "description": null,
 "origin": null,
 "filters": [],
 "locations": [],
 "organizations": []
}

Parametry

Nazwa parametru Opis
location_id
opcjonalny

Zakres w zależności od lokalizacji

Validations:

 • Must be a Integer

organization_id
opcjonalny

Zakres w zależności od organizacji

Validations:

 • Must be a Integer

role
wymagany

Validations:

 • Must be a Hash

role[name]
wymagany

Validations:

 • Must be a String

role[description]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Role description

Validations:

 • Must be a String

role[location_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

ZMIEŃ lokalizacje o podanym id

Validations:

 • Must be an array of any type

role[organization_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

ZMIEŃ organizacje o podanym id

Validations:

 • Must be an array of any type