Przykłady

PUT /api/roles/8-Destroy%20hosts
{
 "role": {
  "name": "staff"
 }
}
200
{
 "builtin": 0,
 "cloned_from_id": null,
 "name": "staff",
 "id": 8,
 "description": null,
 "origin": "",
 "filters": [
  {
   "id": 10997177
  }
 ],
 "locations": [],
 "organizations": []
}

Parametry

Nazwa parametru Opis
location_id
opcjonalny

Zakres w zależności od lokalizacji

Validations:

 • Must be a Integer

organization_id
opcjonalny

Zakres w zależności od organizacji

Validations:

 • Must be a Integer

id
wymagany

Validations:

 • Must be a String

role
wymagany

Validations:

 • Must be a Hash

role[name]
opcjonalny

Validations:

 • Must be a String

role[description]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Role description

Validations:

 • Must be a String

role[location_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

ZMIEŃ lokalizacje o podanym id

Validations:

 • Must be an array of any type

role[organization_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

ZMIEŃ organizacje o podanym id

Validations:

 • Must be an array of any type