Przykłady

PUT /api/smart_class_parameters/1018350795
{
 "smart_class_parameter": {
  "override": true,
  "parameter_type": "array",
  "default_value": "[aPtzKwuMSk, neBPGzsIqu]",
  "merge_overrides": true,
  "merge_default": true
 }
}
200
{
 "description": null,
 "override": true,
 "parameter_type": "array",
 "hidden_value?": false,
 "omit": null,
 "required": false,
 "validator_type": null,
 "validator_rule": null,
 "merge_overrides": true,
 "merge_default": true,
 "avoid_duplicates": false,
 "override_value_order": "fqdn\norganization,location\nhostgroup",
 "created_at": "2019-09-11 14:57:07 UTC",
 "updated_at": "2019-09-11 14:57:47 UTC",
 "use_puppet_default": null,
 "parameter": "custom_class_param",
 "id": 1018350795,
 "puppetclass_id": 298486374,
 "override_values_count": 0,
 "default_value": [
  "aPtzKwuMSk",
  "neBPGzsIqu"
 ],
 "puppetclass_name": "apache",
 "environments": [
  {
   "id": 334344675,
   "name": "production"
  }
 ],
 "puppetclass": {
  "id": 298486374,
  "name": "apache",
  "module_name": "apache"
 },
 "override_values": []
}

Parametry

Nazwa parametru Opis
location_id
opcjonalny

Zakres w zależności od lokalizacji

Validations:

 • Must be a Integer

organization_id
opcjonalny

Zakres w zależności od organizacji

Validations:

 • Must be a Integer

id
wymagany

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.

smart_class_parameter
wymagany

Validations:

 • Must be a Hash

smart_class_parameter[override]
opcjonalny

Czy inteligentna wartość parametru klasy jest zarządzana przez Foreman

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0.

smart_class_parameter[description]
opcjonalny

Opis inteligentnej klasy

Validations:

 • Must be a String

smart_class_parameter[default_value]
opcjonalny

Warto używać, gdy nie ma dopasowania

Validations:

 • Must be one of types: string, boolean, integer, real, array, hash, yaml, json

smart_class_parameter[hidden_value]
opcjonalny

Gdy upoważniony parametr jest ukryty e UI

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0.

smart_class_parameter[use_puppet_default]
opcjonalny

Deprecated, please use omit

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0.

smart_class_parameter[omit]
opcjonalny

Foreman will not send this parameter in classification output. Puppet will use the value defined in the Puppet manifest for this parameter

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0.

smart_class_parameter[path]
opcjonalny

Kolejność, w jakiej wartości są rozwiązane

Validations:

 • Must be a String

smart_class_parameter[validator_type]
opcjonalny

Rodzaje walidacji wartości

Validations:

 • Must be one of: regexp, list.

smart_class_parameter[validator_rule]
opcjonalny

Służy do wymuszenia pewnych wartości dla wartości parametrów

Validations:

 • Must be a String

smart_class_parameter[override_value_order]
opcjonalny

Kolejność, w jakiej wartości są rozwiązane

Validations:

 • Must be a String

smart_class_parameter[parameter_type]
opcjonalny

Rodzaje wartości zmiennych

Validations:

 • Must be one of: string, boolean, integer, real, array, hash, yaml, json.

smart_class_parameter[required]
opcjonalny

Jeśli to prawda, zgłosi błąd, jeśli nie ma wartości domyślnej ani podanej dopasowanej wartości

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0.

smart_class_parameter[merge_overrides]
opcjonalny

Scalanie wszystkie pasujących wartości (tylko tablica / typ hash)

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0.

smart_class_parameter[merge_default]
opcjonalny

Dołącz wartość domyślną podczas łączenia wszystkich pasujących wartości

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0.

smart_class_parameter[avoid_duplicates]
opcjonalny

Usuń zduplikowane wartości (tylko typ tablicowy)

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0.