POST /api/smart_proxies/:id/import_puppetclasses
Import puppet classes from puppet proxy

POST /api/smart_proxies/:smart_proxy_id/environments/:id/import_puppetclasses
Import klas puppet ze środowiska puppet proxy.

POST /api/environments/:environment_id/smart_proxies/:id/import_puppetclasses
Import klas puppet ze środowiska puppet proxy.

Przykłady

POST /api/smart_proxies/182953976/import_puppetclasses
{
 "smart_proxy": {}
}
200
{
 "message": "Successfully updated environment and puppetclasses from the on-disk puppet installation",
 "environments_with_new_puppetclasses": 2,
 "environments_updated_puppetclasses": 0,
 "environments_obsolete": 3,
 "environments_ignored": 0,
 "results": [
  {
   "name": "env1",
   "actions": [
    "new"
   ],
   "new_puppetclasses": [
    "a"
   ]
  },
  {
   "name": "env2",
   "actions": [
    "new"
   ],
   "new_puppetclasses": [
    "b"
   ]
  },
  {
   "name": "global_puppetmaster",
   "actions": [
    "obsolete"
   ],
   "removed_environment": "global_puppetmaster"
  },
  {
   "name": "production",
   "actions": [
    "obsolete"
   ],
   "removed_environment": "production"
  },
  {
   "name": "testing",
   "actions": [
    "obsolete"
   ],
   "removed_environment": "testing"
  }
 ]
}

Parametry

Nazwa parametru Opis
location_id
opcjonalny

Zakres w zależności od lokalizacji

Validations:

 • Must be a Integer

organization_id
opcjonalny

Zakres w zależności od organizacji

Validations:

 • Must be a Integer

id
wymagany

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.

smart_proxy_id
opcjonalny

Validations:

 • Must be a String

environment_id
opcjonalny

Validations:

 • Must be a String

dryrun
opcjonalny

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0.

except
opcjonalny

Opcjonalnie oddzielony przecinkami ciąg zawierający albo “nowy”, “zaktualizowane” lub “przestarzałe”, który służy do ograniczania zaimportowanych klas puppet

Validations:

 • Must be a String


GET /api/smart_proxies
Lista wszystkich inteligentnych proxy

Przykłady

GET /api/smart_proxies
200
{
 "total": 8,
 "subtotal": 1,
 "page": 1,
 "per_page": 20,
 "search": "feature=TFTP",
 "sort": {
  "by": null,
  "order": null
 },
 "results": [
  {
   "created_at": "2019-09-11 14:48:32 UTC",
   "updated_at": "2019-09-11 14:48:32 UTC",
   "name": "TFTP Proxy",
   "id": 298486374,
   "url": "http://somewhere.else",
   "features": [
    {
     "capabilities": [],
     "name": "TFTP",
     "id": 303403661
    }
   ]
  }
 ]
}

Parametry

Nazwa parametru Opis
location_id
opcjonalny

Zakres w zależności od lokalizacji

Validations:

 • Must be a Integer

organization_id
opcjonalny

Zakres w zależności od organizacji

Validations:

 • Must be a Integer

search
opcjonalny

rezultat filtrowania

Validations:

 • Must be a String

order
opcjonalny

Sort field and order, eg. ‘id DESC’

Validations:

 • Must be a String

page
opcjonalny

Page number, starting at 1

Validations:

 • Must be a number.

per_page
opcjonalny

Number of results per page to return

Validations:

 • Must be a number.

Search fields

Field name Typ Possible values
feature string
location string
location_id integer
name string
organization string
organization_id integer
url string

GET /api/smart_proxies/:id
Pokaż inteligentne proxy

Przykłady

GET /api/smart_proxies/980190962-DHCP%20Proxy
200
{
 "created_at": "2019-09-11 14:48:32 UTC",
 "updated_at": "2019-09-11 14:48:32 UTC",
 "name": "DHCP Proxy",
 "id": 980190962,
 "url": "https://somewhere.net:8443",
 "features": [
  {
   "capabilities": [],
   "name": "DHCP",
   "id": 219245707
  }
 ],
 "locations": [
  {
   "id": 255093256,
   "name": "Location 1",
   "title": "Location 1",
   "description": null
  }
 ],
 "organizations": [
  {
   "id": 447626438,
   "name": "Organization 1",
   "title": "Organization 1",
   "description": null
  }
 ]
}

Parametry

Nazwa parametru Opis
location_id
opcjonalny

Zakres w zależności od lokalizacji

Validations:

 • Must be a Integer

organization_id
opcjonalny

Zakres w zależności od organizacji

Validations:

 • Must be a Integer

id
wymagany

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.


POST /api/smart_proxies
Tworzenie inteligentnych proxy

Przykłady

POST /api/smart_proxies
{
 "smart_proxy": {
  "name": "",
  "url": "http://server:8443"
 }
}
422
{
 "error": {
  "id": null,
  "errors": {
   "name": [
    "can't be blank"
   ]
  },
  "full_messages": [
   "Name can't be blank"
  ]
 }
}

Parametry

Nazwa parametru Opis
location_id
opcjonalny

Zakres w zależności od lokalizacji

Validations:

 • Must be a Integer

organization_id
opcjonalny

Zakres w zależności od organizacji

Validations:

 • Must be a Integer

smart_proxy
wymagany

Validations:

 • Must be a Hash

smart_proxy[name]
wymagany

Validations:

 • Must be a String

smart_proxy[url]
wymagany

Validations:

 • Must be a String

smart_proxy[location_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

ZMIEŃ lokalizacje o podanym id

Validations:

 • Must be an array of any type

smart_proxy[organization_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

ZMIEŃ organizacje o podanym id

Validations:

 • Must be an array of any type


PUT /api/smart_proxies/:id
Aktualizacja inteligentnych proxy

Przykłady

PUT /api/smart_proxies/980190962-DHCP%20Proxy
{
 "smart_proxy": {
  "name": "master02",
  "url": "http://server:8443"
 }
}
200
{
 "created_at": "2019-09-11 14:48:32 UTC",
 "updated_at": "2019-09-11 14:48:39 UTC",
 "name": "master02",
 "id": 980190962,
 "url": "http://server:8443",
 "features": [
  {
   "capabilities": [],
   "name": "DHCP",
   "id": 219245707
  },
  {
   "capabilities": [],
   "name": "DNS",
   "id": 49142851
  },
  {
   "capabilities": [],
   "name": "TFTP",
   "id": 303403661
  },
  {
   "capabilities": [],
   "name": "DHCP",
   "id": 219245707
  },
  {
   "capabilities": [],
   "name": "Puppet CA",
   "id": 783807086
  },
  {
   "capabilities": [],
   "name": "Puppet",
   "id": 1006510553
  },
  {
   "capabilities": [],
   "name": "BMC",
   "id": 821748566
  },
  {
   "capabilities": [],
   "name": "Chef Proxy",
   "id": 848995175
  },
  {
   "capabilities": [],
   "name": "Realm",
   "id": 982965213
  },
  {
   "capabilities": [],
   "name": "Logs",
   "id": 814728799
  }
 ],
 "locations": [
  {
   "id": 255093256,
   "name": "Location 1",
   "title": "Location 1",
   "description": null
  }
 ],
 "organizations": [
  {
   "id": 447626438,
   "name": "Organization 1",
   "title": "Organization 1",
   "description": null
  }
 ]
}

Parametry

Nazwa parametru Opis
location_id
opcjonalny

Zakres w zależności od lokalizacji

Validations:

 • Must be a Integer

organization_id
opcjonalny

Zakres w zależności od organizacji

Validations:

 • Must be a Integer

id
wymagany

Validations:

 • Must be a String

smart_proxy
wymagany

Validations:

 • Must be a Hash

smart_proxy[name]
opcjonalny

Validations:

 • Must be a String

smart_proxy[url]
opcjonalny

Validations:

 • Must be a String

smart_proxy[location_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

ZMIEŃ lokalizacje o podanym id

Validations:

 • Must be an array of any type

smart_proxy[organization_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

ZMIEŃ organizacje o podanym id

Validations:

 • Must be an array of any type


DELETE /api/smart_proxies/:id
Usuń inteligentnego proxy

Przykłady

DELETE /api/smart_proxies/281110143-Unused%20Proxy
{
 "smart_proxy": {}
}
200
{
 "id": 281110143,
 "name": "Unused Proxy",
 "url": "http://else.where:45672",
 "created_at": "2019-09-11T14:48:32.049Z",
 "updated_at": "2019-09-11T14:48:32.049Z",
 "expired_logs": "0"
}

Parametry

Nazwa parametru Opis
location_id
opcjonalny

Zakres w zależności od lokalizacji

Validations:

 • Must be a Integer

organization_id
opcjonalny

Zakres w zależności od organizacji

Validations:

 • Must be a Integer

id
wymagany

Validations:

 • Must be a String


PUT /api/smart_proxies/:id/refresh
Odśwież inteligentne funkcje proxy

Przykłady

POST /api/smart_proxies/980190962-DHCP%20Proxy/refresh
{
 "smart_proxy": {}
}
201
{
 "created_at": "2019-09-11 14:48:32 UTC",
 "updated_at": "2019-09-11 14:48:32 UTC",
 "name": "DHCP Proxy",
 "id": 980190962,
 "url": "https://somewhere.net:8443",
 "features": [
  {
   "capabilities": [],
   "name": "DHCP",
   "id": 219245707
  },
  {
   "capabilities": [],
   "name": "DNS",
   "id": 49142851
  },
  {
   "capabilities": [],
   "name": "TFTP",
   "id": 303403661
  },
  {
   "capabilities": [],
   "name": "Puppet CA",
   "id": 783807086
  },
  {
   "capabilities": [],
   "name": "Puppet",
   "id": 1006510553
  },
  {
   "capabilities": [],
   "name": "BMC",
   "id": 821748566
  },
  {
   "capabilities": [],
   "name": "Chef Proxy",
   "id": 848995175
  },
  {
   "capabilities": [],
   "name": "Realm",
   "id": 982965213
  },
  {
   "capabilities": [],
   "name": "Logs",
   "id": 814728799
  }
 ],
 "locations": [
  {
   "id": 255093256,
   "name": "Location 1",
   "title": "Location 1",
   "description": null
  }
 ],
 "organizations": [
  {
   "id": 447626438,
   "name": "Organization 1",
   "title": "Organization 1",
   "description": null
  }
 ]
}

Parametry

Nazwa parametru Opis
location_id
opcjonalny

Zakres w zależności od lokalizacji

Validations:

 • Must be a Integer

organization_id
opcjonalny

Zakres w zależności od organizacji

Validations:

 • Must be a Integer

id
wymagany

Validations:

 • Must be a String