Przykłady

POST /api/smart_proxies
{
 "smart_proxy": {
  "name": "",
  "url": "http://server:8443"
 }
}
422
{
 "error": {
  "id": null,
  "errors": {
   "name": [
    "can't be blank"
   ]
  },
  "full_messages": [
   "Name can't be blank"
  ]
 }
}

Parametry

Nazwa parametru Opis
location_id
opcjonalny

Zakres w zależności od lokalizacji

Validations:

 • Must be a Integer

organization_id
opcjonalny

Zakres w zależności od organizacji

Validations:

 • Must be a Integer

smart_proxy
wymagany

Validations:

 • Must be a Hash

smart_proxy[name]
wymagany

Validations:

 • Must be a String

smart_proxy[url]
wymagany

Validations:

 • Must be a String

smart_proxy[location_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

ZMIEŃ lokalizacje o podanym id

Validations:

 • Must be an array of any type

smart_proxy[organization_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

ZMIEŃ organizacje o podanym id

Validations:

 • Must be an array of any type