Przykłady

POST /api/smart_variables
{
 "smart_variable": {
  "variable": "QSFxqjVjdV",
  "puppetclass_id": 298486374,
  "hidden_value": true
 }
}
201
{
 "description": null,
 "parameter_type": null,
 "variable_type": null,
 "hidden_value?": true,
 "validator_type": null,
 "validator_rule": null,
 "override_value_order": "fqdn\nhostgroup\nos\ndomain",
 "merge_overrides": false,
 "merge_default": false,
 "avoid_duplicates": false,
 "puppetclass_id": 298486374,
 "puppetclass_name": "apache",
 "created_at": "2019-09-11 14:34:11 UTC",
 "updated_at": "2019-09-11 14:34:11 UTC",
 "variable": "QSFxqjVjdV",
 "id": 1018350798,
 "default_value": "*****",
 "override_values_count": 0,
 "override_values": []
}

Parametry

Nazwa parametru Opis
location_id
opcjonalny

Zakres w zależności od lokalizacji

Validations:

 • Must be a Integer

organization_id
opcjonalny

Zakres w zależności od organizacji

Validations:

 • Must be a Integer

smart_variable
wymagany

Validations:

 • Must be a Hash

smart_variable[variable]
wymagany

Nazwa zmiennej

Validations:

 • Must be a String

smart_variable[puppetclass_id]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Klasa ID Puppet

Validations:

 • Must be a number.

smart_variable[default_value]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Domyślna wartość zmiennej

Validations:

 • Must be one of types: string, boolean, integer, real, array, hash, yaml, json

smart_variable[hidden_value]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Gdy upoważniony parametr jest ukryty e UI

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0.

smart_variable[override_value_order]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Kolejność, w jakiej wartości są rozwiązane

Validations:

 • Must be a String

smart_variable[description]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Opis zmiennej

Validations:

 • Must be a String

smart_variable[validator_type]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Rodzaje walidacji wartości

Validations:

 • Must be one of: regexp, list.

smart_variable[validator_rule]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Służy do wymuszenia pewnych wartości dla wartości parametrów

Validations:

 • Must be a String

smart_variable[variable_type]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Rodzaje wartości zmiennych

Validations:

 • Must be one of: string, boolean, integer, real, array, hash, yaml, json.

smart_variable[merge_overrides]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Scalanie wszystkie pasujących wartości (tylko tablica / typ hash)

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0.

smart_variable[merge_default]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Dołącz wartość domyślną podczas łączenia wszystkich pasujących wartości

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0.

smart_variable[avoid_duplicates]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Usuń zduplikowane wartości (tylko typ tablicowy)

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0.