Przykłady

PUT /api/subnets/1018350799
{
 "subnet": {
  "subnet_parameters_attributes": [
   {
    "name": "new_key",
    "value": "new_value"
   }
  ]
 }
}
200
{
 "network": "6.79.236.0",
 "network_type": "IPv4",
 "cidr": 24,
 "mask": "255.255.255.0",
 "priority": null,
 "vlanid": null,
 "mtu": 1500,
 "gateway": null,
 "dns_primary": null,
 "dns_secondary": null,
 "from": null,
 "to": null,
 "created_at": "2019-09-11 14:46:34 UTC",
 "updated_at": "2019-09-11 14:46:34 UTC",
 "ipam": "None",
 "boot_mode": "DHCP",
 "id": 1018350799,
 "name": "subnet239",
 "description": null,
 "network_address": "6.79.236.0/24",
 "dhcp_id": null,
 "dhcp_name": null,
 "tftp_id": null,
 "tftp_name": null,
 "httpboot_id": null,
 "httpboot_name": null,
 "dns_id": null,
 "template_id": null,
 "template_name": null,
 "dhcp": null,
 "tftp": null,
 "httpboot": null,
 "dns": null,
 "template": null,
 "domains": [],
 "interfaces": [],
 "parameters": [
  {
   "priority": 40,
   "created_at": "2019-09-11 14:46:34 UTC",
   "updated_at": "2019-09-11 14:46:34 UTC",
   "id": 767575243,
   "name": "new_key",
   "parameter_type": null,
   "value": "new_value"
  }
 ],
 "locations": [
  {
   "id": 255093256,
   "name": "Location 1",
   "title": "Location 1",
   "description": null
  }
 ],
 "organizations": [
  {
   "id": 447626438,
   "name": "Organization 1",
   "title": "Organization 1",
   "description": null
  }
 ]
}

Parametry

Nazwa parametru Opis
location_id
opcjonalny

Zakres w zależności od lokalizacji

Validations:

 • Must be a Integer

organization_id
opcjonalny

Zakres w zależności od organizacji

Validations:

 • Must be a Integer

id
wymagany

Numeryczny identyfikator podsieci

Validations:

 • Must be a number.

subnet
wymagany

Validations:

 • Must be a Hash

subnet[name]
opcjonalny

Nazwa podsieci

Validations:

 • Must be a String

subnet[description]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Subnet description

Validations:

 • Must be a String

subnet[network_type]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Type or protocol, IPv4 or IPv6, defaults to IPv4

Validations:

 • Must be one of: IPv4, IPv6.

subnet[network]
opcjonalny

sieć podsieci

Validations:

 • Must be a String

subnet[mask]
opcjonalny

Maska dla tej podsieci

Validations:

 • Must be a String

subnet[gateway]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Subnet gateway

Validations:

 • Must be a String

subnet[dns_primary]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Primary DNS dla danej podsieci

Validations:

 • Must be a String

subnet[dns_secondary]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Secondary DNS dla danej podsieci

Validations:

 • Must be a String

subnet[ipam]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Tryb autosugestii adresu IP dla tej podsieci, poprawnymi wartościami są \ “DHCP ", \ ”Internal DB ", \ “Żadne "

Validations:

 • Must be a String

subnet[from]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Początkowy adres IP dla autosugestii IP

Validations:

 • Must be a String

subnet[to]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Końcowy adres IP dla autosugestii IP

Validations:

 • Must be a String

subnet[vlanid]
opcjonalny , nil dopuszczalny

VLAN ID dla tej podsieci

Validations:

 • Must be a String

subnet[mtu]
opcjonalny , nil dopuszczalny

MTU for this subnet

Validations:

 • Must be a Integer

subnet[domain_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Dziedziny, w których ta podsieć jest częścią

Validations:

 • Must be an array of any type

subnet[dhcp_id]
opcjonalny , nil dopuszczalny

DHCP Proxy ID to use within this subnet

Validations:

 • Must be a number.

subnet[tftp_id]
opcjonalny , nil dopuszczalny

TFTP Proxy ID to use within this subnet

Validations:

 • Must be a number.

subnet[httpboot_id]
opcjonalny , nil dopuszczalny

HTTPBoot Proxy ID to use within this subnet

Validations:

 • Must be a number.

subnet[dns_id]
opcjonalny , nil dopuszczalny

DNS Proxy ID to use within this subnet

Validations:

 • Must be a number.

subnet[template_id]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Template HTTP(S) Proxy ID to use within this subnet

Validations:

 • Must be a number.

subnet[boot_mode]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Domyślny tryb startowy dla interfejsów przypisanych do danej podsieci, poprawnymi wartościami są “Static ”, “DHCP”

Validations:

 • Must be a String

subnet[subnet_parameters_attributes]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Tablica parametrów (name, value)

Validations:

 • Must be an array of any type

subnet[location_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

ZMIEŃ lokalizacje o podanym id

Validations:

 • Must be an array of any type

subnet[organization_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

ZMIEŃ organizacje o podanym id

Validations:

 • Must be an array of any type