GET /api/orchestration/:id/tasks
Lista wszystkich zadań dla danego zdarzenia orkiestracji

Przykłady

GET /api/orchestration/tasks
404
{
  "error": {
    "message": "Resource task not found by id ''"
  }
}

Parametry

Nazwa parametru Opis
location_id
opcjonalny

Zakres w zależności od lokalizacji

Validations:

  • Must be a Integer

organization_id
opcjonalny

Zakres w zależności od organizacji

Validations:

  • Must be a Integer