Przykłady

POST /api/config_templates/269958254/template_combinations
{
 "template_combination": {
  "environment_id": 334344675,
  "hostgroup_id": 866317115
 }
}
201
{
 "created_at": "2019-09-11 14:42:09 UTC",
 "updated_at": "2019-09-11 14:42:09 UTC",
 "id": 1018350796,
 "provisioning_template_id": 269958254,
 "provisioning_template_name": "MyString2",
 "hostgroup_id": 866317115,
 "hostgroup_name": "Unusual",
 "environment_id": 334344675,
 "environment_name": "production",
 "config_template_id": 269958254,
 "config_template_name": "MyString2"
}

Parametry

Nazwa parametru Opis
location_id
opcjonalny

Zakres w zależności od lokalizacji

Validations:

 • Must be a Integer

organization_id
opcjonalny

Zakres w zależności od organizacji

Validations:

 • Must be a Integer

config_template_id
opcjonalny

Identyfikator szablonu konfiguracyjnego

Validations:

 • Must be a String

provisioning_template_id
opcjonalny

Identyfikator szablonu konfiguracyjnego

Validations:

 • Must be a String

hostgroup_id
opcjonalny

ID grupy hostów

Validations:

 • Must be a String

environment_id
opcjonalny

ID środowiska

Validations:

 • Must be a String

template_combination
wymagany

Validations:

 • Must be a Hash

template_combination[environment_id]
opcjonalny , nil dopuszczalny

id środowiska

Validations:

 • Must be a number.

template_combination[hostgroup_id]
opcjonalny , nil dopuszczalny

id grupy hosta

Validations:

 • Must be a number.