Foreman API v2 is op dit moment de standaard API versie.

Resources

Architectures

Resource Description
GET /api/architectures Som alle architecturen op
GET /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/architectures Som alle architecturen op voor dit besturingssysteem
GET /api/architectures/:id Bekijk een architectuur
POST /api/architectures Creeer een architectuur
PUT /api/architectures/:id Wijzig een architectuur
DELETE /api/architectures/:id Verwijder een architectuur

Audits

Resource Description
GET /api/audits Toon alle controles
GET /api/hosts/:host_id/audits Toon alle audits voor een specifieke host
GET /api/audits/:id Geef een audit weer

Auth source externals

Resource Description
GET /api/auth_source_externals Lijst externe authenticatie bronnen op
GET /api/locations/:location_id/auth_source_externals Lijst externe authenticatie bronnen per locatie op
GET /api/organizations/:organization_id/auth_source_externals Lijst externe authenticatie bronnen per organisatie op
GET /api/auth_source_externals/:id Geef een externe authenticatie bron weer
PUT /api/auth_source_externals/:id Werk een externe authenticatie bron bij

Auth source internals

Resource Description
GET /api/auth_source_internals Lijst interne authenticatie bronnen op
GET /api/auth_source_internals/:id Geef een interne authenticatie bron weer

Auth source ldaps

Resource Description
GET /api/auth_source_ldaps Som alle LDAP authenticatie bronnen op
GET /api/locations/:location_id/auth_source_ldaps Bekijk LDAP authenticatie bronnen per locatie
GET /api/organizations/:organization_id/auth_source_ldaps Bekijk LDAP authenticatie bronnen per organisatie
GET /api/auth_source_ldaps/:id Bekijk een LDAP authenticatie bron
POST /api/auth_source_ldaps Creeer een LDAP authenticatie bron
PUT /api/auth_source_ldaps/:id Wijzig een LDAP authenticatie bron
PUT /api/auth_source_ldaps/:id/test Test de LDAP verbinding
DELETE /api/auth_source_ldaps/:id Verwijder een LDAP authenticatie bron

Auth sources

Resource Description
GET /api/auth_sources Lijst alle authenticatie bronnen op
GET /api/locations/:location_id/auth_sources Lijst alle authenticatie bronnen per locatie op
GET /api/organizations/:organization_id/auth_sources Lijst alle authenticatie bronnen per organisatie op

Autosign

Resource Description
GET /api/smart_proxies/:smart_proxy_id/autosign Som alle autosign entries op
POST /api/smart_proxies/:smart_proxy_id/autosign Creeer een autosign entry
DELETE /api/smart_proxies/:smart_proxy_id/autosign/:id Verwijder autosign entry

Bookmarks

Resource Description
GET /api/bookmarks Toon alle bladwijzers
GET /api/bookmarks/:id Toon een bladwijzer
POST /api/bookmarks Maak een bladwijzer
PUT /api/bookmarks/:id Bewerk een bladwijzer
DELETE /api/bookmarks/:id Verwijder een bladwijzer

Common parameters

Resource Description
GET /api/common_parameters Lijst alle globale parameters op
GET /api/common_parameters/:id Bekijk een globale parameter
POST /api/common_parameters Maak een globale parameter
PUT /api/common_parameters/:id Wijzig een globale parameter
DELETE /api/common_parameters/:id Verwijder een globale parameter

Compute attributes

Resource Description
GET /api/compute_resources/:compute_resource_id/compute_profiles/:compute_profile_id/compute_attributes List of compute attributes for provided compute profile and compute resource
GET /api/compute_profiles/:compute_profile_id/compute_resources/:compute_resource_id/compute_attributes List of compute attributes for provided compute profile and compute resource
GET /api/compute_resources/:compute_resource_id/compute_attributes List of compute attributes for compute resource
GET /api/compute_profiles/:compute_profile_id/compute_attributes List of compute attributes for compute profile
GET /api/compute_attributes/:id List of compute attributes
GET /api/compute_resources/:compute_resource_id/compute_profiles/:compute_profile_id/compute_attributes/:id Show a compute attributes set
GET /api/compute_profiles/:compute_profile_id/compute_resources/:compute_resource_id/compute_attributes/:id Show a compute attributes set
GET /api/compute_resources/:compute_resource_id/compute_attributes/:id Show a compute attributes set
GET /api/compute_profiles/:compute_profile_id/compute_attributes/:id Show a compute attributes set
GET /api/compute_attributes/:id Show a compute attributes set
POST /api/compute_resources/:compute_resource_id/compute_profiles/:compute_profile_id/compute_attributes Maak een compute eigenschappen set
POST /api/compute_profiles/:compute_profile_id/compute_resources/:compute_resource_id/compute_attributes Maak een compute eigenschappen set
POST /api/compute_resources/:compute_resource_id/compute_attributes Maak een compute eigenschappen set
POST /api/compute_profiles/:compute_profile_id/compute_attributes Maak een compute eigenschappen set
POST /api/compute_attributes Maak een compute eigenschappen set
PUT /api/compute_resources/:compute_resource_id/compute_profiles/:compute_profile_id/compute_attributes/:id Verander een compute attributen set
PUT /api/compute_profiles/:compute_profile_id/compute_resources/:compute_resource_id/compute_attributes/:id Verander een compute attributen set
PUT /api/compute_resources/:compute_resource_id/compute_attributes/:id Verander een compute attributen set
PUT /api/compute_profiles/:compute_profile_id/compute_attributes/:id Verander een compute attributen set
PUT /api/compute_attributes/:id Verander een compute attributen set

Compute profiles

Resource Description
GET /api/compute_profiles Som alle compute profielen op
GET /api/compute_profiles/:id Bekijk een compute profiel
POST /api/compute_profiles Maak een compute profiel
PUT /api/compute_profiles/:id Verander een compute profiel
DELETE /api/compute_profiles/:id Verwijder een compute profiel

Compute resources

Resource Description
GET /api/compute_resources Som alle compute resources op
GET /api/compute_resources/:id Bekijk een compute resource
POST /api/compute_resources maak een compute resource aan
PUT /api/compute_resources/:id Wijzig een compute resource
DELETE /api/compute_resources/:id Verwijder een compute resource
GET /api/compute_resources/:id/available_images Som alle beschikbare images voor een compute resource op
GET /api/compute_resources/:id/available_clusters Som alle beschikbare clusters voor een compute resource op
GET /api/compute_resources/:id/available_flavors Som beschikbaren flavors voor een compute resource op
GET /api/compute_resources/:id/available_folders Som beschikbare mappen voor een compute resource op
GET /api/compute_resources/:id/available_zones Som beschikbare zones voor een compute resource op
GET /api/compute_resources/:id/available_networks Som beschikbare netwerken voor een compute resource op
GET /api/compute_resources/:id/available_clusters/:cluster_id/available_networks Som beschikbare netwerken voor een compute cluster op
GET /api/compute_resources/:id/available_clusters/:cluster_id/available_resource_pools Som resource pools voor een compute cluster op
GET /api/compute_resources/:id/storage_domains/:storage_domain_id Som attributen voor een opgegeven storage domein op
GET /api/compute_resources/:id/available_storage_domains Som opslag domeinen voor een compute resource op
GET /api/compute_resources/:id/available_storage_domains/:storage_domain Som attributen voor een opgegeven storage domein op
GET /api/compute_resources/:id/available_clusters/:cluster_id/available_storage_domains Som opslag domeinen voor een compute resource op
GET /api/compute_resources/:id/storage_pods/:storage_pod_id Som attributen voor een opgegeven storage pod op
GET /api/compute_resources/:id/available_storage_pods Som storage pods voor een compute resource op
GET /api/compute_resources/:id/available_storage_pods/:storage_pod Som attributen voor een opgegeven storage pod op
GET /api/compute_resources/:id/available_clusters/:cluster_id/available_storage_pods Som storage pods voor een compute resource op
GET /api/compute_resources/:id/available_security_groups Som beschikbare security groups voor een compute resource op
PUT /api/compute_resources/:id/associate Associeer VMs aan hosts
PUT /api/compute_resources/:id/refresh_cache Ververs compute resource cache

Config groups

Resource Description
GET /api/config_groups Lijst van config groupen
GET /api/config_groups/:id Bekijk een config group
POST /api/config_groups Maak een config groep
PUT /api/config_groups/:id Wijzig een config group
DELETE /api/config_groups/:id Verwijder een config group

Config reports

Resource Description
GET /api/config_reports Som alle rapporten op
GET /api/config_reports/:id Bekijk een rapport
POST /api/config_reports Creeer een rapport
DELETE /api/config_reports/:id Verwijder een rapport
GET /api/hosts/:host_id/config_reports/last Bekijk het laatste rapport voor een host

Config templates

Resource Description
GET /api/config_templates Geef uitroltemplates weer
GET /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/config_templates Bekijk uitrol templates per besturingssysteem
GET /api/locations/:location_id/config_templates Bekijk uitrol templates per locatie
GET /api/organizations/:organization_id/config_templates Bekijk uitrol templates per organisatie
GET /api/config_templates/:id Geef uitrol template details weer
POST /api/config_templates Maak een Uitroltemplate
PUT /api/config_templates/:id Werk een uitroltemplate bij
GET /api/config_templates/revision
DELETE /api/config_templates/:id Verwijder een uitroltemplate
POST /api/config_templates/build_pxe_default Bewerk de standaard PXE menu op alle geconfigureerde TFTP servers
POST /api/config_templates/:id/clone Kloon een provisioning template

Dashboard

Resource Description
GET /api/dashboard Haal de dashboard details op

Domains

Resource Description
GET /api/domains Lijst van domeinen
GET /api/subnets/:subnet_id/domains List of domains per subnet
GET /api/locations/:location_id/domains List of domains per location
GET /api/organizations/:organization_id/domains List of domains per organization
GET /api/domains/:id Geef domein weer
POST /api/domains Maak een domain
PUT /api/domains/:id Werk een domein bij
DELETE /api/domains/:id Verwijder een domein

Environments

Resource Description
POST /api/smart_proxies/:id/import_puppetclasses Import puppet classes from puppet proxy
POST /api/smart_proxies/:smart_proxy_id/environments/:id/import_puppetclasses Importeer puppet classes van de puppet proxy voor een omgeving
POST /api/environments/:environment_id/smart_proxies/:id/import_puppetclasses Importeer puppet classes van de puppet proxy voor een omgeving
GET /api/environments Som alle omgevingen op
GET /api/puppetclasses/:puppetclass_id/environments Bekijk omgevingen van Puppet class
GET /api/locations/:location_id/environments Bekijk omgevingen per locatie
GET /api/organizations/:organization_id/environments Bekijk omgevingen per organisatie
GET /api/environments/:id Bekijk een omgeving
POST /api/environments Maak een omgeving
PUT /api/environments/:id Wijzig een omgeving
DELETE /api/environments/:id Verwijder een omgeving

External usergroups

Resource Description
GET /api/usergroups/:usergroup_id/external_usergroups Som alle externe gebruiker groupen op voor deze gebruikers groep
GET /api/auth_source_ldaps/:auth_source_ldap_id/external_usergroups Som alle externe gebruikers groepen op voor LDAP authenticatie source
GET /api/usergroups/:usergroup_id/external_usergroups/:id Bekijk een externe gebruikers groep voor gebruikers groep
GET /api/auth_source_ldaps/:auth_source_ldap_id/external_usergroups/:id bekijk een externe gebruikers groep voor LDAP authenticatie source
POST /api/usergroups/:usergroup_id/external_usergroups Creeer een externe gebruikers groep gelinked aan een gebruikers groep
PUT /api/usergroups/:usergroup_id/external_usergroups/:id Wijzig externe gebruikers groep
PUT /api/usergroups/:usergroup_id/external_usergroups/:id/refresh Ververs externe gebruikers groep
DELETE /api/usergroups/:usergroup_id/external_usergroups/:id Verwijder externe gebruikers groep

Fact values

Resource Description
GET /api/fact_values Som alle feiten op
GET /api/hosts/:host_id/facts Bekijk alle feiten voor een opgegeven host

Filters

Resource Description
GET /api/filters Bekijk alle filters
GET /api/filters/:id Bekijk een filter
POST /api/filters Maak een filter
PUT /api/filters/:id Wijzig een filter
DELETE /api/filters/:id Verwijder een filter

Home

Resource Description
GET /api Bekijk beschikbare API links
GET /api/status Toon status

Host classes

Resource Description
GET /api/hosts/:host_id/puppetclass_ids Som alle puppet class IDs voor de host op
POST /api/hosts/:host_id/puppetclass_ids Een Puppet class toevoegen aan de host
DELETE /api/hosts/:host_id/puppetclass_ids/:id Verwijder een Puppet class van de host

Hostgroup classes

Resource Description
GET /api/hostgroups/:hostgroup_id/puppetclass_ids Som alle Puppet class IDs voor de host groep op
POST /api/hostgroups/:hostgroup_id/puppetclass_ids Een Puppet class aan een host groep toevoegen
DELETE /api/hostgroups/:hostgroup_id/puppetclass_ids/:id Verwijder een Puppet class van een host groep

Hostgroups

Resource Description
GET /api/hostgroups Som alle host groepen op
GET /api/puppetclasses/:puppetclass_id/hostgroups Som alle host groepen voor een Puppet class op
GET /api/locations/:location_id/hostgroups Som alle host groepen per locatie op
GET /api/organizations/:organization_id/hostgroups Som alle host groepen per organisatie op
GET /api/hostgroups/:id Bekijk een host groep
POST /api/hostgroups Maak een host groep
PUT /api/hostgroups/:id Wijzig een host groep
DELETE /api/hostgroups/:id Verwijder een host groep
POST /api/hostgroups/:id/clone Cloon een host groep
PUT /api/hostgroups/:id/rebuild_config Herbouw de orchestration configuratie

Hosts

Resource Description
GET /api/hosts Bekijk alle hosts
GET /api/hostgroups/:hostgroup_id/hosts Bekijk alle hosts voor een host groep
GET /api/locations/:location_id/hosts Bekijk hosts per locatie
GET /api/organizations/:organization_id/hosts Bekijk hosts per organisatie
GET /api/environments/:environment_id/hosts Bekijk hosts per omgeving
GET /api/hosts/:id Bekijk een host
POST /api/hosts Maak een host
PUT /api/hosts/:id Wijzig een host
DELETE /api/hosts/:id Verwijder een host
GET /api/hosts/:id/enc Haal de ENC waarden op van de host
GET /api/hosts/:id/status Haal de configuratie status van de host op
GET /api/hosts/:id/status/:type Haal de status van een host op
GET /api/hosts/:id/vm_compute_attributes Haal VM attributen van een host op
PUT /api/hosts/:id/disassociate Ontkoppel de host van een VM
PUT /api/hosts/:id/power Voert een power operatie uit op de host
GET /api/hosts/:id/power Fetch the status of whether the host is powered on or not. Supported hosts are VMs and physical hosts with BMCs.
PUT /api/hosts/:id/boot Start host van gespecificeerd apparaat
POST /api/hosts/facts Upload feiten voor een host, creeer de host waar nodig
PUT /api/hosts/:id/rebuild_config Herbouw de orchestration configuratie
GET /api/hosts/:id/template/:kind Preview gerenderde provisioning template inhoud

Http proxies

Resource Description
GET /api/http_proxies List of HTTP Proxies
GET /api/http_proxies/:id Show an HTTP Proxy
POST /api/http_proxies Create an HTTP Proxy
PUT /api/http_proxies/:id Update an HTTP Proxy
DELETE /api/http_proxies/:id Delete an HTTP Proxy

Images

Resource Description
GET /api/compute_resources/:compute_resource_id/images Som alle images op voor een compute resource
GET /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/images Som alle images op voor besturingssysteem
GET /api/architectures/:architecture_id/images Som alle images op voor architectuur
GET /api/compute_resources/:compute_resource_id/images/:id Bekijk een image
GET /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/images/:id Bekijk een image
GET /api/architectures/:architecture_id/images/:id Bekijk een image
POST /api/compute_resources/:compute_resource_id/images Creeer een image
PUT /api/compute_resources/:compute_resource_id/images/:id Wijzig een image
DELETE /api/compute_resources/:compute_resource_id/images/:id Verwijder een image

Interfaces

Resource Description
GET /api/hosts/:host_id/interfaces Som alle interfaces voor een host op
GET /api/domains/:domain_id/interfaces Som alle interfaces voor een domein op
GET /api/subnets/:subnet_id/interfaces List all interfaces for subnet
GET /api/hosts/:host_id/interfaces/:id Bekijk een interface voor de host
POST /api/hosts/:host_id/interfaces Maak een interface op een host aan
PUT /api/hosts/:host_id/interfaces/:id Wijzig een host zijn interface
DELETE /api/hosts/:host_id/interfaces/:id Verwijder een host zijn interface

Locations

Resource Description
GET /api/locations List all locations
GET /api/locations/:id Show a location
POST /api/locations Create a location
PUT /api/locations/:id Update a location
DELETE /api/locations/:id Delete a location

Mail notifications

Resource Description
GET /api/mail_notifications Een lijst van email notificaties
GET /api/mail_notifications/:id Laat een email notificatie zien.

Media

Resource Description
GET /api/media Som alle installatie media op
GET /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/media Som alle media voor een besturingssysteem op
GET /api/locations/:location_id/media Som alle media per locatie op
GET /api/organizations/:organization_id/media Som alle media per organisatie op
GET /api/media/:id Toon een medium
POST /api/media Maak een medium
PUT /api/media/:id Update een medium
DELETE /api/media/:id Verwijder een medium

Models

Resource Description
GET /api/models Som alle hardware modellen op
GET /api/models/:id Bekijk een hardware model
POST /api/models Maak een hardware model
PUT /api/models/:id Wijzig een hardware model
DELETE /api/models/:id Verwijder een hardware model

Operating systems

Resource Description
GET /api/operatingsystems som de besturingssystemen op
GET /api/architectures/:architecture_id/operatingsystems Som de besturingssystemen op voor geneste architecturen
GET /api/media/:medium_id/operatingsystems Som alle besturingssystemen voor geneste mediums op
GET /api/ptables/:ptable_id/operatingsystems Som alle besturingssystemen voor geneste partitie tabellen op
GET /api/config_templates/:config_template_id/operatingsystems Som alle besturingssystemen voor geneste provisioning templates op
GET /api/provisioning_templates/:provisioning_template_id/operatingsystems Som alle besturingssystemen voor geneste provisioning templates op
GET /api/operatingsystems/:id Bekijk een besturingssysteem
POST /api/operatingsystems Maak een besturingssysteem
PUT /api/operatingsystems/:id Update an operating system
DELETE /api/operatingsystems/:id Delete an operating system
GET /api/operatingsystems/:id/bootfiles Som alle boot bestanden voor een besturingssysteem op

Organizations

Resource Description
GET /api/organizations List all organizations
GET /api/organizations/:id Show an organization
POST /api/organizations Create an organization
PUT /api/organizations/:id Update an organization
DELETE /api/organizations/:id Delete an organization

Os default templates

Resource Description
GET /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/os_default_templates lijst met standaard template combinaties voor een besturingssysteem
GET /api/config_templates/:config_template_id/os_default_templates Som besturingssystemen op waar dit template als standaard is ingesteld
GET /api/provisioning_templates/:provisioning_template_id/os_default_templates Som besturingssystemen op waar dit template als standaard is ingesteld
GET /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/os_default_templates/:id Bekijk een standaard template combinatie voor een besturingssysteem
POST /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/os_default_templates Maak een standaard template combinatie voor een besturingssysteem
PUT /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/os_default_templates/:id Wijzig een standaard template combinatie voor een besturingssysteem
DELETE /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/os_default_templates/:id Verwijder een standaard template combinatie voor een besturingssysteem

Override values

Resource Description
GET /api/smart_variables/:smart_variable_id/override_values Som alle override waarden op voor een specifieke smart variabele
GET /api/smart_class_parameters/:smart_class_parameter_id/override_values Som alle override waarden op voor een specifieke smart class parameter
GET /api/smart_variables/:smart_variable_id/override_values/:id Bekijk een override waarde voor een specifieke smart variabele
GET /api/smart_class_parameters/:smart_class_parameter_id/override_values/:id Bekijk een override waarde voor een specifieke smart class parameter
POST /api/smart_variables/:smart_variable_id/override_values Maak een override waarde voor een specifieke smart variabele.
POST /api/smart_class_parameters/:smart_class_parameter_id/override_values Maak een override waarde voor een specifieke smart class parameter
PUT /api/smart_variables/:smart_variable_id/override_values/:id Wijzig een override waarde voor een specifieke smart variabele.
PUT /api/smart_class_parameters/:smart_class_parameter_id/override_values/:id Wijzig een override waarde voor een specifieke smart class parameter
DELETE /api/smart_variables/:smart_variable_id/override_values/:id Verwijder een override waarde voor een specifieke smart variabele
DELETE /api/smart_class_parameters/:smart_class_parameter_id/override_values/:id Verwijder een override waarde voor een specifieke smart class parameter

Parameters

Resource Description
GET /api/hosts/:host_id/parameters Som alle parameters voor een host op
GET /api/hostgroups/:hostgroup_id/parameters Som alle parameters voor een host groep op
GET /api/domains/:domain_id/parameters Som alle parameters van een domein op
GET /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/parameters Som alle parameters voor een besturingssysteem op
GET /api/locations/:location_id/parameters Som alle parameters voor een locatie op
GET /api/organizations/:organization_id/parameters Som alle parameters voor een organisatie op
GET /api/subnets/:subnet_id/parameters Som alle parameters voor een subnet op
GET /api/hosts/:host_id/parameters/:id Toon een geneste parameter voor een host
GET /api/hostgroups/:hostgroup_id/parameters/:id Toon een geneste parameter voor een host groep
GET /api/domains/:domain_id/parameters/:id Toon geneste parameter van een domein
GET /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/parameters/:id Toon een geneste parameter voor een besturingssysteem
GET /api/locations/:location_id/parameters/:id Toon een geneste parameter voor een lokatie
GET /api/organizations/:organization_id/parameters/:id Toon een geneste parameter voor een organisatie
GET /api/subnets/:subnet_id/parameters/:id Toon een geneste parameter voor een subnet
POST /api/hosts/:host_id/parameters Maak een geneste parameter voor een host
POST /api/hostgroups/:hostgroup_id/parameters Maak een geneste parameter voor een host groep
POST /api/domains/:domain_id/parameters Maak een geneste parameter voor een domein
POST /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/parameters Maak een geneste parameter voor een besturingssysteem
POST /api/locations/:location_id/parameters Maak een geneste parameter voor een locatie
POST /api/organizations/:organization_id/parameters Maak een geneste parameter voor een organisatie
POST /api/subnets/:subnet_id/parameters maak een geneste parameter voor een subnet
PUT /api/hosts/:host_id/parameters/:id Wijzig een geneste parameter voor een host
PUT /api/hostgroups/:hostgroup_id/parameters/:id Wijzig een geneste parameter voor een host groep
PUT /api/domains/:domain_id/parameters/:id Wijzig een geneste parameter voor een domein
PUT /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/parameters/:id Wijzig een geneste parameter voor een operating system
PUT /api/locations/:location_id/parameters/:id Wijzig een geneste parameter voor een lokatie
PUT /api/organizations/:organization_id/parameters/:id Wijzig een geneste parameter voor een organisatie
PUT /api/subnets/:subnet_id/parameters/:id Wijzig een geneste parameter voor een subnet
DELETE /api/hosts/:host_id/parameters/:id Verwijder een geneste parameter voor een host
DELETE /api/hostgroups/:hostgroup_id/parameters/:id Verwijder een geneste parameter voor een host groep
DELETE /api/domains/:domain_id/parameters/:id Verwijder een geneste parameter voor een domain
DELETE /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/parameters/:id Verwijder een geneste parameter voor een besturingssysteem
DELETE /api/locations/:location_id/parameters/:id Verwijder een geneste parameter voor een lokatie
DELETE /api/organizations/:organization_id/parameters/:id Verwijder een geneste parameter voor een organisatie
DELETE /api/subnets/:subnet_id/parameters/:id Verwijder een geneste parameter voor een subnet
DELETE /api/hosts/:host_id/parameters Verwijder alle geneste parameters voor een host
DELETE /api/hostgroups/:hostgroup_id/parameters Verwijder alle geneste parameters voor een host groep
DELETE /api/domains/:domain_id/parameters Verwijder alle geneste parameters voor een domein
DELETE /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/parameters Verwijder alle geneste parameters voor een besturingssysteem
DELETE /api/locations/:location_id/parameters Verwijder alle geneste parameters voor een lokatie
DELETE /api/organizations/:organization_id/parameters Verwijder alle geneste parameters voor een organisatie
DELETE /api/subnets/:subnet_id/parameters Verwijder alle geneste parameters voor een subnet

Permissions

Resource Description
GET /api/permissions Som alle permissies op
GET /api/permissions/:id Toon een permissie
GET /api/permissions/resource_types Lijst beschikbare hulpbron types op

Personal access tokens

Resource Description
GET /api/users/:user_id/personal_access_tokens List all Personal Access Tokens for a user
GET /api/users/:user_id/personal_access_tokens/:id Show a Personal Access Token for a user
POST /api/users/:user_id/personal_access_tokens Create a Personal Access Token for a user
DELETE /api/users/:user_id/personal_access_tokens/:id Revoke a Personal Access Token for a user

Ping

Resource Description
GET /api/ping Shows status of Foreman system and it's subcomponents
GET /api/statuses Shows status and version information of Foreman system and it's subcomponents

Plugins

Resource Description
GET /api/plugins Som geinstalleerde plugins op

Provisioning templates

Resource Description
GET /api/provisioning_templates Geef uitroltemplates weer
GET /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/provisioning_templates Bekijk uitrol templates per besturingssysteem
GET /api/locations/:location_id/provisioning_templates Bekijk uitrol templates per locatie
GET /api/organizations/:organization_id/provisioning_templates Bekijk uitrol templates per organisatie
GET /api/provisioning_templates/:id Geef uitrol template details weer
POST /api/provisioning_templates Maak een Uitroltemplate
POST /api/provisioning_templates/import Import a provisioning template
PUT /api/provisioning_templates/:id Werk een uitroltemplate bij
GET /api/provisioning_templates/revision
DELETE /api/provisioning_templates/:id Verwijder een uitroltemplate
POST /api/provisioning_templates/build_pxe_default Bewerk de standaard PXE menu op alle geconfigureerde TFTP servers
POST /api/provisioning_templates/:id/clone Kloon een provisioning template
GET /api/provisioning_templates/:id/export Exporteer een uitrol template naar ERB

Ptables

Resource Description
GET /api/ptables Som alle partitie tabellen op
GET /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/ptables Som alle partitie tabellen voor een besturingssysteem op
GET /api/locations/:location_id/ptables Som alle partitie tabellen per lokatie op
GET /api/organizations/:organization_id/ptables Som alle partitie tabellen per organisatie op
GET /api/ptables/:id Toon een partitie tabel
POST /api/ptables Maak een partitietabel
POST /api/ptables/import Import a provisioning template
GET /api/ptables/revision
PUT /api/ptables/:id Wijzig een partitie tabel
DELETE /api/ptables/:id Verwijder een partitie tabel
POST /api/ptables/:id/clone Cloon een template
GET /api/ptables/:id/export Exporteer een partitie template naar ERB

Puppet hosts

Resource Description
PUT /api/hosts/:id/puppetrun Forceer een Puppet agent run op de host

Puppetclasses

Resource Description
GET /api/puppetclasses Som alle Puppet classes op
GET /api/hosts/:host_id/puppetclasses Som alle Puppet classes op voor een host
GET /api/hostgroups/:hostgroup_id/puppetclasses Som alle Puppet classes op voor een host groep
GET /api/environments/:environment_id/puppetclasses Som alle Puppet classes op voor een omgeving
GET /api/puppetclasses/:id Toon een Puppet class
GET /api/hosts/:host_id/puppetclasses/:id Toon een Puppet class voor een host
GET /api/hostgroups/:hostgroup_id/puppetclasses/:id Toon een Puppet class voor een host groep
GET /api/environments/:environment_id/puppetclasses/:id Toon een Puppet class voor een omgeving
POST /api/puppetclasses Maak een Puppet class
PUT /api/puppetclasses/:id Wijzig een Puppet class
DELETE /api/puppetclasses/:id Verwijder een Puppet class

Realms

Resource Description
GET /api/realms Som realms op
GET /api/realms/:id Toon een realm
POST /api/realms Maak een realm
PUT /api/realms/:id Wijzig een realm
DELETE /api/realms/:id Verwijder een realm

Report templates

Resource Description
GET /api/report_templates List all report templates
GET /api/locations/:location_id/report_templates List all report templates per location
GET /api/organizations/:organization_id/report_templates List all report templates per organization
GET /api/report_templates/:id Show a report template
POST /api/report_templates Create a report template
POST /api/report_templates/import Import a report template
GET /api/report_templates/revision
PUT /api/report_templates/:id Update a report template
DELETE /api/report_templates/:id Delete a report template
POST /api/report_templates/:id/clone Cloon een template
GET /api/report_templates/:id/export Export a report template to ERB
POST /api/report_templates/:id/generate Generate report from a template
POST /api/report_templates/:id/schedule_report Schedule generating of a report
GET /api/report_templates/:id/report_data/:job_id Downloads a generated report

Reports

Resource Description
GET /api/reports Som alle rapporten op
GET /api/reports/:id Bekijk een rapport
POST /api/reports Creeer een rapport
DELETE /api/reports/:id Verwijder een rapport
GET /api/hosts/:host_id/reports/last Bekijk het laatste rapport voor een host

Roles

Resource Description
GET /api/roles Som alle rollen op
GET /api/roles/:id Toon een rol
POST /api/roles Maak een rol
PUT /api/roles/:id Wijzig een rol
DELETE /api/roles/:id Verwijder een rol
POST /api/roles/:id/clone Cloon een rol

Settings

Resource Description
GET /api/settings Som alle settings op
GET /api/settings/:id Toon een setting
PUT /api/settings/:id Wijzig een setting

Smart class parameters

Resource Description
GET /api/smart_class_parameters Som alle smart class parameters op
GET /api/hosts/:host_id/smart_class_parameters Som alle smart class parameters op voor een specifieke host
GET /api/hostgroups/:hostgroup_id/smart_class_parameters Som alle smart class parameters op voor een specifieke host groep
GET /api/puppetclasses/:puppetclass_id/smart_class_parameters Som alle smart class parameters op voor een specifieke Puppet class
GET /api/environments/:environment_id/smart_class_parameters Som alle smart class parameters op voor een specifieke omgeving
GET /api/environments/:environment_id/puppetclasses/:puppetclass_id/smart_class_parameters Som alle smart class parameters op voor een specifieke omgeving/Puppet class combinatie
GET /api/smart_class_parameters/:id Toon een smart class parameter
PUT /api/smart_class_parameters/:id Wijzig een smart class parameter

Smart proxies

Resource Description
POST /api/smart_proxies/:id/import_puppetclasses Import puppet classes from puppet proxy
POST /api/smart_proxies/:smart_proxy_id/environments/:id/import_puppetclasses Importeer puppet classes van de puppet proxy voor een omgeving
POST /api/environments/:environment_id/smart_proxies/:id/import_puppetclasses Importeer puppet classes van de puppet proxy voor een omgeving
GET /api/smart_proxies Som alle smart proxies op
GET /api/smart_proxies/:id Bekijk een smart proxy
POST /api/smart_proxies Maak een smart proxy
PUT /api/smart_proxies/:id Wijzig een smart proxy
DELETE /api/smart_proxies/:id Verwijder een smart proxy
PUT /api/smart_proxies/:id/refresh Ververs smart proxy eigenschappen

Smart variables

Resource Description
GET /api/smart_variables Som alle smart variabelen op
GET /api/hosts/:host_id/smart_variables Som alle smart variabelen op voor een specifieke host
GET /api/hostgroups/:hostgroup_id/smart_variables Som alle smart variabelen op voor een specifieke host groep
GET /api/puppetclasses/:puppetclass_id/smart_variables Som alle smart variabelen op voor een specifieke Puppet class
GET /api/smart_variables/:id Toon een smart variabele
POST /api/smart_variables Maak een smart variabele
PUT /api/smart_variables/:id Wijzig een smart variabele
DELETE /api/smart_variables/:id Verwijder een smart variabele

Ssh keys

Resource Description
GET /api/users/:user_id/ssh_keys Som alle SSH sleutels op voor een gebruiker
GET /api/users/:user_id/ssh_keys/:id Toon een SSH sleutel van een gebruiker
POST /api/users/:user_id/ssh_keys Add an SSH key for a user
DELETE /api/users/:user_id/ssh_keys/:id Verwijder een SSH sleutel voor een gebruiker

Statistics

Resource Description
GET /api/statistics Toon statistieken

Subnets

Resource Description
GET /api/subnets Lijst van subnets
GET /api/domains/:domain_id/subnets Lijst van subnets voor een domein
GET /api/locations/:location_id/subnets Lijst van subnets voor een lokatie
GET /api/organizations/:organization_id/subnets Lijst van subnets voor een organisatie
GET /api/subnets/:id Toon een subnet
POST /api/subnets Maak een subnet
PUT /api/subnets/:id Wijzig een subnet
DELETE /api/subnets/:id Verwijder een subnet
GET /api/subnets/:id/freeip Maakt een ongebruikt IP adres in dit subnet

Table preferences

Resource Description
GET /api/users/:user_id/table_preferences List of table preferences for a user
GET /api/users/:user_id/table_preferences/:name Table preference details of a given table
POST /api/users/:user_id/table_preferences Creates a table preference for a given table
PUT /api/users/:user_id/table_preferences/:name Updates a table preference for a given table
DELETE /api/users/:user_id/table_preferences/:name Delete a table preference for a given table

Tasks

Resource Description
GET /api/orchestration/:id/tasks Som alle taken voor een gegeven orchestration event op

Template combinations

Resource Description
GET /api/config_templates/:config_template_id/template_combinations DEPRECATED Som de template combinatie op
GET /api/provisioning_templates/:provisioning_template_id/template_combinations Som de template combinatie op
GET /api/hostgroups/:hostgroup_id/template_combinations Som de template combinatie op
GET /api/environments/:environment_id/template_combinations Som de template combinatie op
POST /api/config_templates/:config_template_id/template_combinations DEPRECATED Een template combinatie toevoegen
POST /api/provisioning_templates/:provisioning_template_id/template_combinations Een template combinatie toevoegen
POST /api/hostgroups/:hostgroup_id/template_combinations Een template combinatie toevoegen
POST /api/environments/:environment_id/template_combinations Een template combinatie toevoegen
GET /api/template_combinations/:id Toon template combinatie
GET /api/config_templates/:config_template_id/template_combinations/:id DEPRECATED Toon template combinatie
GET /api/provisioning_templates/:provisioning_template_id/template_combinations/:id Toon template combinatie
GET /api/hostgroups/:hostgroup_id/template_combinations/:id Toon template combinatie
GET /api/environments/:environment_id/template_combinations/:id Toon template combinatie
PUT /api/provisioning_templates/:provisioning_template_id/template_combinations/:id Wijzig template combinatie
PUT /api/config_templates/:config_template_id/template_combinations/:id DEPRECATED Wijzig template combinatie
PUT /api/hostgroups/:hostgroup_id/template_combinations/:id Wijzig template combinatie
PUT /api/environments/:environment_id/template_combinations/:id Wijzig template combinatie
DELETE /api/template_combinations/:id Verwijder template combinatie

Template inputs

Resource Description
GET /api/templates/:template_id/template_inputs List template inputs
GET /api/templates/:template_id/template_inputs/:id Show template input details
POST /api/templates/:template_id/template_inputs Create a template input
DELETE /api/templates/:template_id/template_inputs/:id Delete a template input
PUT /api/templates/:template_id/template_inputs/:id Update a template input

Template kinds

Resource Description
GET /api/template_kinds Som alle template soorten op

Trends

Resource Description
GET /api/trends List of trends counters
GET /api/trends/:id Show a trend
POST /api/trends Create a trend counter
DELETE /api/trends/:id Delete a trend counter

Usergroups

Resource Description
GET /api/usergroups Som alle gebruikers op
GET /api/usergroups/:id Toon een gebruikers groep
POST /api/usergroups Maak een gebruikers groep
PUT /api/usergroups/:id Wijzig een gebruikers groep
DELETE /api/usergroups/:id Verwijder een gebruikers groep

Users

Resource Description
GET /api/users Toon alle gebruikers
GET /api/auth_source_ldaps/:auth_source_ldap_id/users Toon alle gebruikers voor een LDAP authenticatie bron
GET /api/auth_source_externals/:auth_source_external_id/users List all users for external authentication source
GET /api/usergroups/:usergroup_id/users Toon alle gebruikers voor een user groep
GET /api/roles/:role_id/users Toon alle gebruikers voor een rol
GET /api/locations/:location_id/users Toon alle gebruikers voor een lokatie
GET /api/organizations/:organization_id/users Toon alle gebruikers voor een organisatie
GET /api/users/:id Toon een gebruiker
GET /api/current_user Show the currently logged-in user
POST /api/users Maak een gebruiker
PUT /api/users/:id Wijzig een gebruiker
DELETE /api/users/:id Verwijder een gebruiker