Foreman API v2 is currently the default API version.

Resources

Architectures

Resource Description
GET /api/architectures Lista alla arkitekturer
GET /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/architectures Lista alla arkitekturer för operativsystem
GET /api/architectures/:id Visa en arkitektur
POST /api/architectures Skapa en arkitektur
PUT /api/architectures/:id Uppdatera en arkitektur
DELETE /api/architectures/:id Radera en arkitektur

Audits

Resource Description
GET /api/audits List all audits
GET /api/hosts/:host_id/audits List all audits for a given host
GET /api/audits/:id Show an audit

Auth source externals

Resource Description
GET /api/auth_source_externals List external authentication sources
GET /api/locations/:location_id/auth_source_externals List external authentication sources per location
GET /api/organizations/:organization_id/auth_source_externals List external authentication sources per organization
GET /api/auth_source_externals/:id Show an external authentication source
PUT /api/auth_source_externals/:id Update an external authentication source

Auth source internals

Resource Description
GET /api/auth_source_internals List internal authentication sources
GET /api/auth_source_internals/:id Show an internal authentication source

Auth source ldaps

Resource Description
GET /api/auth_source_ldaps Lista alla LDAP-autentiseringskällor
GET /api/locations/:location_id/auth_source_ldaps List LDAP authentication sources per location
GET /api/organizations/:organization_id/auth_source_ldaps List LDAP authentication sources per organization
GET /api/auth_source_ldaps/:id Visa en LDAP-autentiseringskälla
POST /api/auth_source_ldaps Skapa en LDAP-autentiseringskälla
PUT /api/auth_source_ldaps/:id Uppdatera en LDAP-autentiseringskälla
PUT /api/auth_source_ldaps/:id/test Testa LDAP-anslutning
DELETE /api/auth_source_ldaps/:id Radera en LDAP-autentiseringskälla

Auth sources

Resource Description
GET /api/auth_sources List all authentication sources
GET /api/locations/:location_id/auth_sources List all authentication sources per location
GET /api/organizations/:organization_id/auth_sources List all authentication sources per organization

Autosign

Resource Description
GET /api/smart_proxies/:smart_proxy_id/autosign List all autosign entries
POST /api/smart_proxies/:smart_proxy_id/autosign Create autosign entry
DELETE /api/smart_proxies/:smart_proxy_id/autosign/:id Delete autosign entry

Bookmarks

Resource Description
GET /api/bookmarks Lista alla bokmärken
GET /api/bookmarks/:id Visa ett bokmärke
POST /api/bookmarks Skapa ett bokmärke
PUT /api/bookmarks/:id Uppdatera ett bokmärke
DELETE /api/bookmarks/:id Radera ett bokmärke

Common parameters

Resource Description
GET /api/common_parameters List all global parameters
GET /api/common_parameters/:id Show a global parameter
POST /api/common_parameters Create a global parameter
PUT /api/common_parameters/:id Update a global parameter
DELETE /api/common_parameters/:id Delete a global parameter

Compute attributes

Resource Description
GET /api/compute_resources/:compute_resource_id/compute_profiles/:compute_profile_id/compute_attributes List of compute attributes for provided compute profile and compute resource
GET /api/compute_profiles/:compute_profile_id/compute_resources/:compute_resource_id/compute_attributes List of compute attributes for provided compute profile and compute resource
GET /api/compute_resources/:compute_resource_id/compute_attributes List of compute attributes for compute resource
GET /api/compute_profiles/:compute_profile_id/compute_attributes List of compute attributes for compute profile
GET /api/compute_attributes/:id List of compute attributes
GET /api/compute_resources/:compute_resource_id/compute_profiles/:compute_profile_id/compute_attributes/:id Show a compute attributes set
GET /api/compute_profiles/:compute_profile_id/compute_resources/:compute_resource_id/compute_attributes/:id Show a compute attributes set
GET /api/compute_resources/:compute_resource_id/compute_attributes/:id Show a compute attributes set
GET /api/compute_profiles/:compute_profile_id/compute_attributes/:id Show a compute attributes set
GET /api/compute_attributes/:id Show a compute attributes set
POST /api/compute_resources/:compute_resource_id/compute_profiles/:compute_profile_id/compute_attributes Create a compute attributes set
POST /api/compute_profiles/:compute_profile_id/compute_resources/:compute_resource_id/compute_attributes Create a compute attributes set
POST /api/compute_resources/:compute_resource_id/compute_attributes Create a compute attributes set
POST /api/compute_profiles/:compute_profile_id/compute_attributes Create a compute attributes set
POST /api/compute_attributes Create a compute attributes set
PUT /api/compute_resources/:compute_resource_id/compute_profiles/:compute_profile_id/compute_attributes/:id Update a compute attributes set
PUT /api/compute_profiles/:compute_profile_id/compute_resources/:compute_resource_id/compute_attributes/:id Update a compute attributes set
PUT /api/compute_resources/:compute_resource_id/compute_attributes/:id Update a compute attributes set
PUT /api/compute_profiles/:compute_profile_id/compute_attributes/:id Update a compute attributes set
PUT /api/compute_attributes/:id Update a compute attributes set

Compute profiles

Resource Description
GET /api/compute_profiles Lista alla beräkningsprofiler
GET /api/compute_profiles/:id Visa en beräkningsprofil
POST /api/compute_profiles Skapa en beräkningsprofil
PUT /api/compute_profiles/:id Uppdatera en beräkningsprofil
DELETE /api/compute_profiles/:id Radera en beräkningsprofil

Compute resources

Resource Description
GET /api/compute_resources Lista alla beräkningsresurser
GET /api/compute_resources/:id Visa en beräkningsresurs
POST /api/compute_resources Skapa en beräkningsresurs
PUT /api/compute_resources/:id Uppdatera en beräkningsresurs
DELETE /api/compute_resources/:id Radera en beräkningsresurs
GET /api/compute_resources/:id/available_images List available images for a compute resource
GET /api/compute_resources/:id/available_clusters List available clusters for a compute resource
GET /api/compute_resources/:id/available_flavors List available flavors for a compute resource
GET /api/compute_resources/:id/available_folders List available folders for a compute resource
GET /api/compute_resources/:id/available_zones List available zone for a compute resource
GET /api/compute_resources/:id/available_networks List available networks for a compute resource
GET /api/compute_resources/:id/available_clusters/:cluster_id/available_networks List available networks for a compute resource cluster
GET /api/compute_resources/:id/available_clusters/:cluster_id/available_resource_pools List resource pools for a compute resource cluster
GET /api/compute_resources/:id/storage_domains/:storage_domain_id List attributes for a given storage domain
GET /api/compute_resources/:id/available_storage_domains List storage domains for a compute resource
GET /api/compute_resources/:id/available_storage_domains/:storage_domain List attributes for a given storage domain
GET /api/compute_resources/:id/available_clusters/:cluster_id/available_storage_domains List storage domains for a compute resource
GET /api/compute_resources/:id/storage_pods/:storage_pod_id List attributes for a given storage pod
GET /api/compute_resources/:id/available_storage_pods List storage pods for a compute resource
GET /api/compute_resources/:id/available_storage_pods/:storage_pod List attributes for a given storage pod
GET /api/compute_resources/:id/available_clusters/:cluster_id/available_storage_pods List storage pods for a compute resource
GET /api/compute_resources/:id/available_security_groups List available security groups for a compute resource
PUT /api/compute_resources/:id/associate Associate VMs to Hosts
PUT /api/compute_resources/:id/refresh_cache Refresh Compute Resource Cache

Config groups

Resource Description
GET /api/config_groups Lista med konfigurationsgrupper
GET /api/config_groups/:id Visa en konfigurationsgrupp
POST /api/config_groups Skapa en konfigurationsgrupp
PUT /api/config_groups/:id Uppdatera en konfigurationsgrupp
DELETE /api/config_groups/:id Radera en konfigurationsgrupp

Config reports

Resource Description
GET /api/config_reports Lista alla rapporter
GET /api/config_reports/:id Visa en rapport
POST /api/config_reports Skapa en rapport
DELETE /api/config_reports/:id Radera en rapport
GET /api/hosts/:host_id/config_reports/last Visa senaste rapporten för en värd

Config templates

Resource Description
GET /api/config_templates Lista provisioneringsmallar
GET /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/config_templates Lista provisioneringsmallar per operativsystem
GET /api/locations/:location_id/config_templates Lista provisioneringsmallar per plats
GET /api/organizations/:organization_id/config_templates Lista provisioneringsmallar per organisation
GET /api/config_templates/:id Visa detaljer för provisioneringsmall
POST /api/config_templates Skapa en provisioneringsmall
PUT /api/config_templates/:id Uppdatera en provisioneringsmall
GET /api/config_templates/revision
DELETE /api/config_templates/:id Radera en provisioneringsmall
POST /api/config_templates/build_pxe_default Update the default PXE menu on all configured TFTP servers
POST /api/config_templates/:id/clone Klona en provisioneringsmall

Dashboard

Resource Description
GET /api/dashboard Get dashboard details

Domains

Resource Description
GET /api/domains Lista med domäner
GET /api/subnets/:subnet_id/domains Lista med domäner per subnät
GET /api/locations/:location_id/domains Lista med domäner per plats
GET /api/organizations/:organization_id/domains Lista med domäner per organisation
GET /api/domains/:id Visa en domän
POST /api/domains Skapa en domän
PUT /api/domains/:id Uppdatera en domän
DELETE /api/domains/:id Radera en domän

Environments

Resource Description
POST /api/smart_proxies/:id/import_puppetclasses Import puppet classes from puppet proxy
POST /api/smart_proxies/:smart_proxy_id/environments/:id/import_puppetclasses Import puppet classes from puppet proxy for an environment
POST /api/environments/:environment_id/smart_proxies/:id/import_puppetclasses Import puppet classes from puppet proxy for an environment
GET /api/environments Lista alla miljöer
GET /api/puppetclasses/:puppetclass_id/environments List environments of Puppet class
GET /api/locations/:location_id/environments Lista miljöer per plats
GET /api/organizations/:organization_id/environments Lista miljöer per organisation
GET /api/environments/:id Visa en miljö
POST /api/environments Skapa en miljö
PUT /api/environments/:id Uppdatera en miljö
DELETE /api/environments/:id Radera en miljö

External usergroups

Resource Description
GET /api/usergroups/:usergroup_id/external_usergroups List all external user groups for user group
GET /api/auth_source_ldaps/:auth_source_ldap_id/external_usergroups List all external user groups for LDAP authentication source
GET /api/usergroups/:usergroup_id/external_usergroups/:id Show an external user group for user group
GET /api/auth_source_ldaps/:auth_source_ldap_id/external_usergroups/:id Show an external user group for LDAP authentication source
POST /api/usergroups/:usergroup_id/external_usergroups Create an external user group linked to a user group
PUT /api/usergroups/:usergroup_id/external_usergroups/:id Update external user group
PUT /api/usergroups/:usergroup_id/external_usergroups/:id/refresh Refresh external user group
DELETE /api/usergroups/:usergroup_id/external_usergroups/:id Delete an external user group

Fact values

Resource Description
GET /api/fact_values List all fact values
GET /api/hosts/:host_id/facts List all fact values of a given host

Filters

Resource Description
GET /api/filters Lista alla filter
GET /api/filters/:id Visa ett filter
POST /api/filters Skapa ett filter
PUT /api/filters/:id Uppdatera ett filter
DELETE /api/filters/:id Radera ett filter

Home

Resource Description
GET /api Show available API links
GET /api/status Visa status

Host classes

Resource Description
GET /api/hosts/:host_id/puppetclass_ids List all Puppet class IDs for host
POST /api/hosts/:host_id/puppetclass_ids Lägg till Puppet-klass till värd
DELETE /api/hosts/:host_id/puppetclass_ids/:id Remove a Puppet class from host

Hostgroup classes

Resource Description
GET /api/hostgroups/:hostgroup_id/puppetclass_ids List all Puppet class IDs for host group
POST /api/hostgroups/:hostgroup_id/puppetclass_ids Add a Puppet class to host group
DELETE /api/hostgroups/:hostgroup_id/puppetclass_ids/:id Remove a Puppet class from host group

Hostgroups

Resource Description
GET /api/hostgroups Lista alla värdgrupper
GET /api/puppetclasses/:puppetclass_id/hostgroups Lista alla värdgrupper för en Puppet-klass
GET /api/locations/:location_id/hostgroups Lista alla värdgrupper per plats
GET /api/organizations/:organization_id/hostgroups Lista alla värdgrupper per organisation
GET /api/hostgroups/:id Visa en värdgrupp
POST /api/hostgroups Skapa en värdgrupp
PUT /api/hostgroups/:id Uppdatera en värdgrupp
DELETE /api/hostgroups/:id Radera en värdgrupp
POST /api/hostgroups/:id/clone Klona en värdgrupp
PUT /api/hostgroups/:id/rebuild_config Rebuild orchestration config

Hosts

Resource Description
GET /api/hosts Lista alla värdar
GET /api/hostgroups/:hostgroup_id/hosts List all hosts for a host group
GET /api/locations/:location_id/hosts Lista värdar per plats
GET /api/organizations/:organization_id/hosts Lista värdar per organisation
GET /api/environments/:environment_id/hosts Lista värdar per miljö
GET /api/hosts/:id Visa en värd
POST /api/hosts Skapa en värd
PUT /api/hosts/:id Uppdatera en värd
DELETE /api/hosts/:id Radera en värd
GET /api/hosts/:id/enc Get ENC values of host
GET /api/hosts/:id/status Hämta konfigurationsstatus för värd
GET /api/hosts/:id/status/:type Hämta status för värd
GET /api/hosts/:id/vm_compute_attributes Get vm attributes of host
PUT /api/hosts/:id/disassociate Disassociate the host from a VM
PUT /api/hosts/:id/power Run a power operation on host
GET /api/hosts/:id/power Fetch the status of whether the host is powered on or not. Supported hosts are VMs and physical hosts with BMCs.
PUT /api/hosts/:id/boot Boot host from specified device
POST /api/hosts/facts Upload facts for a host, creating the host if required
PUT /api/hosts/:id/rebuild_config Rebuild orchestration config
GET /api/hosts/:id/template/:kind Preview rendered provisioning template content

Http proxies

Resource Description
GET /api/http_proxies List of HTTP Proxies
GET /api/http_proxies/:id Show an HTTP Proxy
POST /api/http_proxies Create an HTTP Proxy
PUT /api/http_proxies/:id Update an HTTP Proxy
DELETE /api/http_proxies/:id Delete an HTTP Proxy

Images

Resource Description
GET /api/compute_resources/:compute_resource_id/images List all images for a compute resource
GET /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/images List all images for operating system
GET /api/architectures/:architecture_id/images List all images for architecture
GET /api/compute_resources/:compute_resource_id/images/:id Visa en avbildning
GET /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/images/:id Visa en avbildning
GET /api/architectures/:architecture_id/images/:id Visa en avbildning
POST /api/compute_resources/:compute_resource_id/images Skapa en avbildning
PUT /api/compute_resources/:compute_resource_id/images/:id Uppdatera en avbildning
DELETE /api/compute_resources/:compute_resource_id/images/:id Radera en avbildning

Interfaces

Resource Description
GET /api/hosts/:host_id/interfaces List all interfaces for host
GET /api/domains/:domain_id/interfaces List all interfaces for domain
GET /api/subnets/:subnet_id/interfaces List all interfaces for subnet
GET /api/hosts/:host_id/interfaces/:id Show an interface for host
POST /api/hosts/:host_id/interfaces Create an interface on a host
PUT /api/hosts/:host_id/interfaces/:id Update a host's interface
DELETE /api/hosts/:host_id/interfaces/:id Delete a host's interface

Locations

Resource Description
GET /api/locations List all locations
GET /api/locations/:id Show a location
POST /api/locations Create a location
PUT /api/locations/:id Update a location
DELETE /api/locations/:id Delete a location

Mail notifications

Resource Description
GET /api/mail_notifications List of email notifications
GET /api/mail_notifications/:id Show an email notification

Media

Resource Description
GET /api/media List all installation media
GET /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/media List all media for an operating system
GET /api/locations/:location_id/media List all media per location
GET /api/organizations/:organization_id/media List all media per organization
GET /api/media/:id Show a medium
POST /api/media Create a medium
PUT /api/media/:id Update a medium
DELETE /api/media/:id Delete a medium

Models

Resource Description
GET /api/models List all hardware models
GET /api/models/:id Show a hardware model
POST /api/models Create a hardware model
PUT /api/models/:id Update a hardware model
DELETE /api/models/:id Delete a hardware model

Operating systems

Resource Description
GET /api/operatingsystems List all operating systems
GET /api/architectures/:architecture_id/operatingsystems List all operating systems for nested architecture
GET /api/media/:medium_id/operatingsystems List all operating systems for nested medium
GET /api/ptables/:ptable_id/operatingsystems List all operating systems for nested partition table
GET /api/config_templates/:config_template_id/operatingsystems List all operating systems for nested provisioning template
GET /api/provisioning_templates/:provisioning_template_id/operatingsystems List all operating systems for nested provisioning template
GET /api/operatingsystems/:id Show an operating system
POST /api/operatingsystems Create an operating system
PUT /api/operatingsystems/:id Update an operating system
DELETE /api/operatingsystems/:id Delete an operating system
GET /api/operatingsystems/:id/bootfiles List boot files for an operating system

Organizations

Resource Description
GET /api/organizations List all organizations
GET /api/organizations/:id Show an organization
POST /api/organizations Create an organization
PUT /api/organizations/:id Update an organization
DELETE /api/organizations/:id Delete an organization

Os default templates

Resource Description
GET /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/os_default_templates List default templates combinations for an operating system
GET /api/config_templates/:config_template_id/os_default_templates List operating systems where this template is set as a default
GET /api/provisioning_templates/:provisioning_template_id/os_default_templates List operating systems where this template is set as a default
GET /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/os_default_templates/:id Show a default template combination for an operating system
POST /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/os_default_templates Create a default template combination for an operating system
PUT /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/os_default_templates/:id Update a default template combination for an operating system
DELETE /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/os_default_templates/:id Delete a default template combination for an operating system

Override values

Resource Description
GET /api/smart_variables/:smart_variable_id/override_values List of override values for a specific smart variable
GET /api/smart_class_parameters/:smart_class_parameter_id/override_values List of override values for a specific smart class parameter
GET /api/smart_variables/:smart_variable_id/override_values/:id Show an override value for a specific smart variable
GET /api/smart_class_parameters/:smart_class_parameter_id/override_values/:id Show an override value for a specific smart class parameter
POST /api/smart_variables/:smart_variable_id/override_values Create an override value for a specific smart variable
POST /api/smart_class_parameters/:smart_class_parameter_id/override_values Create an override value for a specific smart class parameter
PUT /api/smart_variables/:smart_variable_id/override_values/:id Update an override value for a specific smart variable
PUT /api/smart_class_parameters/:smart_class_parameter_id/override_values/:id Update an override value for a specific smart class parameter
DELETE /api/smart_variables/:smart_variable_id/override_values/:id Delete an override value for a specific smart variable
DELETE /api/smart_class_parameters/:smart_class_parameter_id/override_values/:id Delete an override value for a specific smart class parameter

Parameters

Resource Description
GET /api/hosts/:host_id/parameters List all parameters for a host
GET /api/hostgroups/:hostgroup_id/parameters List all parameters for a host group
GET /api/domains/:domain_id/parameters List all parameters for a domain
GET /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/parameters List all parameters for an operating system
GET /api/locations/:location_id/parameters List all parameters for a location
GET /api/organizations/:organization_id/parameters List all parameters for an organization
GET /api/subnets/:subnet_id/parameters List all parameters for a subnet
GET /api/hosts/:host_id/parameters/:id Show a nested parameter for a host
GET /api/hostgroups/:hostgroup_id/parameters/:id Show a nested parameter for a host group
GET /api/domains/:domain_id/parameters/:id Show a nested parameter for a domain
GET /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/parameters/:id Show a nested parameter for an operating system
GET /api/locations/:location_id/parameters/:id Show a nested parameter for a location
GET /api/organizations/:organization_id/parameters/:id Show a nested parameter for an organization
GET /api/subnets/:subnet_id/parameters/:id Show a nested parameter for a subnet
POST /api/hosts/:host_id/parameters Create a nested parameter for a host
POST /api/hostgroups/:hostgroup_id/parameters Create a nested parameter for a host group
POST /api/domains/:domain_id/parameters Create a nested parameter for a domain
POST /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/parameters Create a nested parameter for an operating system
POST /api/locations/:location_id/parameters Create a nested parameter for a location
POST /api/organizations/:organization_id/parameters Create a nested parameter for an organization
POST /api/subnets/:subnet_id/parameters Create a nested parameter for a subnet
PUT /api/hosts/:host_id/parameters/:id Update a nested parameter for a host
PUT /api/hostgroups/:hostgroup_id/parameters/:id Update a nested parameter for a host group
PUT /api/domains/:domain_id/parameters/:id Update a nested parameter for a domain
PUT /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/parameters/:id Update a nested parameter for an operating system
PUT /api/locations/:location_id/parameters/:id Update a nested parameter for a location
PUT /api/organizations/:organization_id/parameters/:id Update a nested parameter for an organization
PUT /api/subnets/:subnet_id/parameters/:id Update a nested parameter for a subnet
DELETE /api/hosts/:host_id/parameters/:id Delete a nested parameter for a host
DELETE /api/hostgroups/:hostgroup_id/parameters/:id Delete a nested parameter for a host group
DELETE /api/domains/:domain_id/parameters/:id Delete a nested parameter for a domain
DELETE /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/parameters/:id Delete a nested parameter for an operating system
DELETE /api/locations/:location_id/parameters/:id Delete a nested parameter for a location
DELETE /api/organizations/:organization_id/parameters/:id Delete a nested parameter for an organization
DELETE /api/subnets/:subnet_id/parameters/:id Delete a nested parameter for a subnet
DELETE /api/hosts/:host_id/parameters Delete all nested parameters for a host
DELETE /api/hostgroups/:hostgroup_id/parameters Delete all nested parameters for a host group
DELETE /api/domains/:domain_id/parameters Delete all nested parameters for a domain
DELETE /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/parameters Delete all nested parameters for an operating system
DELETE /api/locations/:location_id/parameters Delete all nested parameter for a location
DELETE /api/organizations/:organization_id/parameters Delete all nested parameter for an organization
DELETE /api/subnets/:subnet_id/parameters Delete all nested parameters for a subnet

Permissions

Resource Description
GET /api/permissions List all permissions
GET /api/permissions/:id Show a permission
GET /api/permissions/resource_types List available resource types

Personal access tokens

Resource Description
GET /api/users/:user_id/personal_access_tokens List all Personal Access Tokens for a user
GET /api/users/:user_id/personal_access_tokens/:id Show a Personal Access Token for a user
POST /api/users/:user_id/personal_access_tokens Create a Personal Access Token for a user
DELETE /api/users/:user_id/personal_access_tokens/:id Revoke a Personal Access Token for a user

Ping

Resource Description
GET /api/ping Shows status of Foreman system and it's subcomponents
GET /api/statuses Shows status and version information of Foreman system and it's subcomponents

Plugins

Resource Description
GET /api/plugins List installed plugins

Provisioning templates

Resource Description
GET /api/provisioning_templates Lista provisioneringsmallar
GET /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/provisioning_templates Lista provisioneringsmallar per operativsystem
GET /api/locations/:location_id/provisioning_templates Lista provisioneringsmallar per plats
GET /api/organizations/:organization_id/provisioning_templates Lista provisioneringsmallar per organisation
GET /api/provisioning_templates/:id Visa detaljer för provisioneringsmall
POST /api/provisioning_templates Skapa en provisioneringsmall
POST /api/provisioning_templates/import Import a provisioning template
PUT /api/provisioning_templates/:id Uppdatera en provisioneringsmall
GET /api/provisioning_templates/revision
DELETE /api/provisioning_templates/:id Radera en provisioneringsmall
POST /api/provisioning_templates/build_pxe_default Update the default PXE menu on all configured TFTP servers
POST /api/provisioning_templates/:id/clone Klona en provisioneringsmall
GET /api/provisioning_templates/:id/export Export a provisioning template to ERB

Ptables

Resource Description
GET /api/ptables List all partition tables
GET /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/ptables List all partition tables for an operating system
GET /api/locations/:location_id/ptables List all partition tables per location
GET /api/organizations/:organization_id/ptables List all partition tables per organization
GET /api/ptables/:id Show a partition table
POST /api/ptables Create a partition table
POST /api/ptables/import Import a provisioning template
GET /api/ptables/revision
PUT /api/ptables/:id Update a partition table
DELETE /api/ptables/:id Delete a partition table
POST /api/ptables/:id/clone Clone a template
GET /api/ptables/:id/export Export a partition template to ERB

Puppet hosts

Resource Description
PUT /api/hosts/:id/puppetrun Force a Puppet agent run on the host

Puppetclasses

Resource Description
GET /api/puppetclasses List all Puppet classes
GET /api/hosts/:host_id/puppetclasses List all Puppet classes for a host
GET /api/hostgroups/:hostgroup_id/puppetclasses List all Puppet classes for a host group
GET /api/environments/:environment_id/puppetclasses List all Puppet classes for an environment
GET /api/puppetclasses/:id Show a Puppet class
GET /api/hosts/:host_id/puppetclasses/:id Show a Puppet class for host
GET /api/hostgroups/:hostgroup_id/puppetclasses/:id Show a Puppet class for a host group
GET /api/environments/:environment_id/puppetclasses/:id Show a Puppet class for an environment
POST /api/puppetclasses Create a Puppet class
PUT /api/puppetclasses/:id Update a Puppet class
DELETE /api/puppetclasses/:id Delete a Puppet class

Realms

Resource Description
GET /api/realms List of realms
GET /api/realms/:id Show a realm
POST /api/realms Create a realm
PUT /api/realms/:id Update a realm
DELETE /api/realms/:id Delete a realm

Report templates

Resource Description
GET /api/report_templates List all report templates
GET /api/locations/:location_id/report_templates List all report templates per location
GET /api/organizations/:organization_id/report_templates List all report templates per organization
GET /api/report_templates/:id Show a report template
POST /api/report_templates Create a report template
POST /api/report_templates/import Import a report template
GET /api/report_templates/revision
PUT /api/report_templates/:id Update a report template
DELETE /api/report_templates/:id Delete a report template
POST /api/report_templates/:id/clone Clone a template
GET /api/report_templates/:id/export Export a report template to ERB
POST /api/report_templates/:id/generate Generate report from a template
POST /api/report_templates/:id/schedule_report Schedule generating of a report
GET /api/report_templates/:id/report_data/:job_id Downloads a generated report

Reports

Resource Description
GET /api/reports Lista alla rapporter
GET /api/reports/:id Visa en rapport
POST /api/reports Skapa en rapport
DELETE /api/reports/:id Radera en rapport
GET /api/hosts/:host_id/reports/last Visa senaste rapporten för en värd

Roles

Resource Description
GET /api/roles List all roles
GET /api/roles/:id Show a role
POST /api/roles Create a role
PUT /api/roles/:id Update a role
DELETE /api/roles/:id Delete a role
POST /api/roles/:id/clone Clone a role

Settings

Resource Description
GET /api/settings List all settings
GET /api/settings/:id Show a setting
PUT /api/settings/:id Update a setting

Smart class parameters

Resource Description
GET /api/smart_class_parameters List all smart class parameters
GET /api/hosts/:host_id/smart_class_parameters List of smart class parameters for a specific host
GET /api/hostgroups/:hostgroup_id/smart_class_parameters List of smart class parameters for a specific host group
GET /api/puppetclasses/:puppetclass_id/smart_class_parameters List of smart class parameters for a specific Puppet class
GET /api/environments/:environment_id/smart_class_parameters List of smart class parameters for a specific environment
GET /api/environments/:environment_id/puppetclasses/:puppetclass_id/smart_class_parameters List of smart class parameters for a specific environment/Puppet class combination
GET /api/smart_class_parameters/:id Show a smart class parameter
PUT /api/smart_class_parameters/:id Update a smart class parameter

Smart proxies

Resource Description
POST /api/smart_proxies/:id/import_puppetclasses Import puppet classes from puppet proxy
POST /api/smart_proxies/:smart_proxy_id/environments/:id/import_puppetclasses Import puppet classes from puppet proxy for an environment
POST /api/environments/:environment_id/smart_proxies/:id/import_puppetclasses Import puppet classes from puppet proxy for an environment
GET /api/smart_proxies List all smart proxies
GET /api/smart_proxies/:id Show a smart proxy
POST /api/smart_proxies Create a smart proxy
PUT /api/smart_proxies/:id Update a smart proxy
DELETE /api/smart_proxies/:id Delete a smart proxy
PUT /api/smart_proxies/:id/refresh Refresh smart proxy features

Smart variables

Resource Description
GET /api/smart_variables List all smart variables
GET /api/hosts/:host_id/smart_variables List of smart variables for a specific host
GET /api/hostgroups/:hostgroup_id/smart_variables List of smart variables for a specific host group
GET /api/puppetclasses/:puppetclass_id/smart_variables List of smart variables for a specific Puppet class
GET /api/smart_variables/:id Show a smart variable
POST /api/smart_variables Create a smart variable
PUT /api/smart_variables/:id Update a smart variable
DELETE /api/smart_variables/:id Delete a smart variable

Ssh keys

Resource Description
GET /api/users/:user_id/ssh_keys List all SSH keys for a user
GET /api/users/:user_id/ssh_keys/:id Show an SSH key from a user
POST /api/users/:user_id/ssh_keys Add an SSH key for a user
DELETE /api/users/:user_id/ssh_keys/:id Delete an SSH key for a user

Statistics

Resource Description
GET /api/statistics Get statistics

Subnets

Resource Description
GET /api/subnets List of subnets
GET /api/domains/:domain_id/subnets List of subnets for a domain
GET /api/locations/:location_id/subnets List of subnets per location
GET /api/organizations/:organization_id/subnets List of subnets per organization
GET /api/subnets/:id Show a subnet
POST /api/subnets Create a subnet
PUT /api/subnets/:id Update a subnet
DELETE /api/subnets/:id Delete a subnet
GET /api/subnets/:id/freeip Provides an unused IP address in this subnet

Table preferences

Resource Description
GET /api/users/:user_id/table_preferences List of table preferences for a user
GET /api/users/:user_id/table_preferences/:name Table preference details of a given table
POST /api/users/:user_id/table_preferences Creates a table preference for a given table
PUT /api/users/:user_id/table_preferences/:name Updates a table preference for a given table
DELETE /api/users/:user_id/table_preferences/:name Delete a table preference for a given table

Tasks

Resource Description
GET /api/orchestration/:id/tasks List all tasks for a given orchestration event

Template combinations

Resource Description
GET /api/config_templates/:config_template_id/template_combinations DEPRECATED List template combination
GET /api/provisioning_templates/:provisioning_template_id/template_combinations List template combination
GET /api/hostgroups/:hostgroup_id/template_combinations List template combination
GET /api/environments/:environment_id/template_combinations List template combination
POST /api/config_templates/:config_template_id/template_combinations DEPRECATED Add a template combination
POST /api/provisioning_templates/:provisioning_template_id/template_combinations Add a template combination
POST /api/hostgroups/:hostgroup_id/template_combinations Add a template combination
POST /api/environments/:environment_id/template_combinations Add a template combination
GET /api/template_combinations/:id Show template combination
GET /api/config_templates/:config_template_id/template_combinations/:id DEPRECATED Show template combination
GET /api/provisioning_templates/:provisioning_template_id/template_combinations/:id Show template combination
GET /api/hostgroups/:hostgroup_id/template_combinations/:id Show template combination
GET /api/environments/:environment_id/template_combinations/:id Show template combination
PUT /api/provisioning_templates/:provisioning_template_id/template_combinations/:id Update template combination
PUT /api/config_templates/:config_template_id/template_combinations/:id DEPRECATED Update template combination
PUT /api/hostgroups/:hostgroup_id/template_combinations/:id Update template combination
PUT /api/environments/:environment_id/template_combinations/:id Update template combination
DELETE /api/template_combinations/:id Delete a template combination

Template inputs

Resource Description
GET /api/templates/:template_id/template_inputs List template inputs
GET /api/templates/:template_id/template_inputs/:id Show template input details
POST /api/templates/:template_id/template_inputs Create a template input
DELETE /api/templates/:template_id/template_inputs/:id Delete a template input
PUT /api/templates/:template_id/template_inputs/:id Update a template input

Template kinds

Resource Description
GET /api/template_kinds List all template kinds

Trends

Resource Description
GET /api/trends List of trends counters
GET /api/trends/:id Show a trend
POST /api/trends Create a trend counter
DELETE /api/trends/:id Delete a trend counter

Usergroups

Resource Description
GET /api/usergroups List all user groups
GET /api/usergroups/:id Show a user group
POST /api/usergroups Create a user group
PUT /api/usergroups/:id Update a user group
DELETE /api/usergroups/:id Delete a user group

Users

Resource Description
GET /api/users List all users
GET /api/auth_source_ldaps/:auth_source_ldap_id/users List all users for LDAP authentication source
GET /api/auth_source_externals/:auth_source_external_id/users List all users for external authentication source
GET /api/usergroups/:usergroup_id/users List all users for user group
GET /api/roles/:role_id/users List all users for role
GET /api/locations/:location_id/users List all users for location
GET /api/organizations/:organization_id/users List all users for organization
GET /api/users/:id Show a user
GET /api/current_user Show the currently logged-in user
POST /api/users Create a user
PUT /api/users/:id Update a user
DELETE /api/users/:id Delete a user