Przykłady

DELETE /api/usergroups/7/external_usergroups/7
{
  "external_usergroup": {}
}
200
{
  "id": 7,
  "name": "external_usergroup10",
  "auth_source_id": 980190969,
  "usergroup_id": 7
}

Parametry

Nazwa parametru Opis
location_id
opcjonalny

Set the current location context for the request

Validations:

  • Must be a Integer

organization_id
opcjonalny

Set the current organization context for the request

Validations:

  • Must be a Integer

usergroup_id
wymagany

ID lub nazwa grupy urzytkowników

Validations:

  • Must be a String

id
wymagany

ID lub nazwa zewnętrznej grupy użytkowników

Validations:

  • Must be a String