Przykłady

PUT /api/usergroups/6/external_usergroups/6
{
 "external_usergroup": {
  "name": "foremanusergroup"
 }
}
200
{
 "id": 6,
 "name": "foremanusergroup",
 "auth_source_ldap": {
  "id": 980190968,
  "type": "AuthSourceLdap",
  "name": "auth_source_ldap_277"
 }
}

Parametry

Nazwa parametru Opis
location_id
opcjonalny

Set the current location context for the request

Validations:

 • Must be a Integer

organization_id
opcjonalny

Set the current organization context for the request

Validations:

 • Must be a Integer

usergroup_id
wymagany

ID lub nazwa grupy urzytkowników

Validations:

 • Must be a String

id
wymagany

ID lub nazwa zewnętrznej grupy użytkowników

Validations:

 • Must be a String

external_usergroup
wymagany

Informacje o zewnętrznej grupie użytkowników

Validations:

 • Must be a Hash

external_usergroup[name]
opcjonalny

Nazwa zewnętrznej grupy użytkowników

Validations:

 • Must be a String

external_usergroup[auth_source_id]
opcjonalny

ID lub powiązane źródło uwierzytelniania

Validations:

 • Must be a number.