Examples

POST /api/hosts/26/interfaces
{
 "interface": {
  "name": "谚喪駏篬庿濱麢鐨耼孞",
  "ip": "10.0.1.1",
  "mac": "AA:AA:AA:AA:AA:AA",
  "username": "foo",
  "password": "bar",
  "provider": "IPMI",
  "type": "bmc",
  "ip6": "2001:db8::1"
 }
}
422
{
 "error": {
  "id": null,
  "errors": {
   "name": [
    "hostname can contain only lowercase letters, numbers, dashes and dots according to RFC921, RFC952 and RFC1123"
   ]
  },
  "full_messages": [
   "Name hostname can contain only lowercase letters, numbers, dashes and dots according to RFC921, RFC952 and RFC1123"
  ]
 }
}

Params

Param Name Description
location_id
Optional

Set the current location context for the request

Validations:

 • Must be a Integer

organization_id
Optional

Set the current organization context for the request

Validations:

 • Must be a Integer

host_id
Required

ID of naam van de host

Validations:

 • Must be a String

interface
Required

interface informatie

Validations:

 • Must be a Hash

interface[mac]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: nl-NL.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

MAC adres van de interface. Verplicht voor managed interfaces op bare metal.

Validations:

 • Must be a String

interface[ip]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: nl-NL.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

IPv4 adres van de interface

Validations:

 • Must be a String

interface[ip6]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: nl-NL.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

IPv6 adres van de interface

Validations:

 • Must be a String

interface[type]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: nl-NL.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

Interface type, bijvoorbeeld bmc. Standaard is interface

Validations:

 • Must be one of: interface, bmc, bond, bridge.

interface[name]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: nl-NL.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

Interface zijn DNS naam

Validations:

 • Must be a String

interface[subnet_id]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: nl-NL.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

Foreman subnet ID of IPv4 interface

Validations:

 • Must be a number.

interface[subnet6_id]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: nl-NL.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

Foreman subnet ID of IPv6 interface

Validations:

 • Must be a number.

interface[domain_id]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: nl-NL.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

Foreman domein ID of interface. Verplicht voor de primaire interface op managed hosts.

Validations:

 • Must be a number.

interface[identifier]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: nl-NL.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

Device identifier, bijvoorbeeld eth0 of eth1.1

Validations:

 • Must be a String

interface[managed]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: nl-NL.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

Moet deze interface gemanaged worden via DHCP en DNS smart proxy en moet hij geconfigureerd worden gedurende de uitrol?

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0.

interface[primary]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: nl-NL.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

Moet deze interface gebruikt worden voor het opbouwen van de FQDN van de host? elke managed host moet een primaire interface hebben.

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0.

interface[provision]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: nl-NL.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

Moet deze interface gebruikt worden voor TFTP of PXELinux (of SSH voor op image gebaseerde hosts)? Elke managed host moet verplicht een provision interface hebben.

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0.

interface[username]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: nl-NL.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

Alleen voor BMC interfaces

Validations:

 • Must be a String

interface[password]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: nl-NL.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

Alleen voor BMC interfaces

Validations:

 • Must be a String

interface[provider]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: nl-NL.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

Interface provider, bijvoorbeeld IPMI. Alleen voor BMC Interfaces

Validations:

 • Must be one of: IPMI, SSH.

interface[virtual]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: nl-NL.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

Alias of VLAN device

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0.

interface[tag]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: nl-NL.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

VLAN Tag, dit attribuut heeft voorrang boven het subnet VLAN ID. Alleen voor virtuele interfaces.

Validations:

 • Must be a String

interface[mtu]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: nl-NL.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

MTU, this attribute has precedence over the subnet MTU.

Validations:

 • Must be a Integer

interface[attached_to]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: nl-NL.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

Identifier van de interface waar deze interface bij hoort. Bijv. eth1 Alleen voor virtuele interfaces

Validations:

 • Must be a String

interface[mode]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: nl-NL.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

Bond mode van de interface, bijvoorbeeld balance-rr. Alleen voorbond interfaces

Validations:

 • Must be one of: balance-rr, active-backup, balance-xor, broadcast, 802.3ad, balance-tlb, balance-alb.

interface[attached_devices]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: nl-NL.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

Identifiers van de aangesloten interface, bijvoorbeeld ['eth1', 'eth2']. Voor bond interfaces zijn dit de slaves. Alleen voor vond en bridged interfaces

Validations:

 • Must be an array of any type

interface[bond_options]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: nl-NL.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

Door spatie gescheiden opties, bijvoorbeeld miimon=100. Alleen voor bond interfaces.

Validations:

 • Must be a String

interface[compute_attributes]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: nl-NL.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

Extra compute resource specifieke attributen voor de interface.

Validations:

 • Must be a Hash