GET /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/os_default_templates
Llista de les combinacions de les plantilles predeterminades per sistema operatiu

GET /api/config_templates/:config_template_id/os_default_templates
Llista els sistemes operatius on estigui establerta aquesta plantilla com a predeterminada

GET /api/provisioning_templates/:provisioning_template_id/os_default_templates
Llista els sistemes operatius on estigui establerta aquesta plantilla com a predeterminada

Examples

GET /api/operatingsystems/1073012828-RHEL%206-1/os_default_templates
200
{
 "total": 6,
 "subtotal": 6,
 "page": 1,
 "per_page": 20,
 "search": null,
 "sort": {
  "by": null,
  "order": null
 },
 "results": [
  {
   "id": 980190962,
   "provisioning_template_id": 943779058,
   "provisioning_template_name": "MyString",
   "template_kind_id": 698706415,
   "template_kind_name": "iPXE",
   "operatingsystem_id": 1073012828,
   "operatingsystem_name": "RHEL 6.1",
   "config_template_id": 943779058,
   "config_template_name": "MyString"
  },
  {
   "id": 298486374,
   "provisioning_template_id": 269958254,
   "provisioning_template_name": "MyString2",
   "template_kind_id": 983253650,
   "template_kind_name": "provision",
   "operatingsystem_id": 1073012828,
   "operatingsystem_name": "RHEL 6.1",
   "config_template_id": 269958254,
   "config_template_name": "MyString2"
  },
  {
   "id": 113629430,
   "provisioning_template_id": 981457253,
   "provisioning_template_name": "MyScript",
   "template_kind_id": 478250810,
   "template_kind_name": "script",
   "operatingsystem_id": 1073012828,
   "operatingsystem_name": "RHEL 6.1",
   "config_template_id": 981457253,
   "config_template_name": "MyScript"
  },
  {
   "id": 281110143,
   "provisioning_template_id": 1007981701,
   "provisioning_template_name": "centos5_3_pxelinux",
   "template_kind_id": 710512633,
   "template_kind_name": null,
   "operatingsystem_id": 1073012828,
   "operatingsystem_name": "RHEL 6.1",
   "config_template_id": 1007981701,
   "config_template_name": "centos5_3_pxelinux"
  },
  {
   "id": 1018350795,
   "provisioning_template_id": 131565194,
   "provisioning_template_name": "PXEGrub Dummy Menu",
   "template_kind_id": 131565194,
   "template_kind_name": "PXEGrub",
   "operatingsystem_id": 1073012828,
   "operatingsystem_name": "RHEL 6.1",
   "config_template_id": 131565194,
   "config_template_name": "PXEGrub Dummy Menu"
  },
  {
   "id": 51848956,
   "provisioning_template_id": 698706415,
   "provisioning_template_name": "iPXE Dummy Menu",
   "template_kind_id": 698706415,
   "template_kind_name": "iPXE",
   "operatingsystem_id": 1073012828,
   "operatingsystem_name": "RHEL 6.1",
   "config_template_id": 698706415,
   "config_template_name": "iPXE Dummy Menu"
  }
 ]
}

Params

Param Name Description
location_id
Optional

Set the current location context for the request

Validations:

 • Must be a Integer

organization_id
Optional

Set the current organization context for the request

Validations:

 • Must be a Integer

operatingsystem_id
Optional

ID de sistema operatiu

Validations:

 • Must be a String

config_template_id
Optional

ID de plantilla d’aprovisionament

Validations:

 • Must be a String

provisioning_template_id
Optional

ID de plantilla d’aprovisionament

Validations:

 • Must be a String

page
Optional

Page number, starting at 1

Validations:

 • Must be a number.

per_page
Optional

Nombre de resultats per pàgina a retornar

Validations:

 • Must be a number.


GET /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/os_default_templates/:id
Mostra una combinació predeterminada de plantilles per a un sistema operatiu

Examples

GET /api/operatingsystems/1073012828-RHEL%206-1/os_default_templates/980190962
200
{
 "id": 980190962,
 "provisioning_template_id": 943779058,
 "provisioning_template_name": "MyString",
 "template_kind_id": 698706415,
 "template_kind_name": "iPXE",
 "operatingsystem_id": 1073012828,
 "operatingsystem_name": "RHEL 6.1",
 "config_template_id": 943779058,
 "config_template_name": "MyString"
}

Params

Param Name Description
location_id
Optional

Set the current location context for the request

Validations:

 • Must be a Integer

organization_id
Optional

Set the current organization context for the request

Validations:

 • Must be a Integer

operatingsystem_id
Optional

ID de sistema operatiu

Validations:

 • Must be a String

id
Required

Validations:

 • Must be a number.


POST /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/os_default_templates
Crea una combinació predeterminada de plantilles per a un sistema operatiu

Examples

POST /api/operatingsystems/1073012828-RHEL%206-1/os_default_templates
{
 "os_default_template": {
  "provisioning_template_id": 943779058,
  "template_kind_id": 698706415
 }
}
201
{
 "id": 1018350797,
 "provisioning_template_id": 943779058,
 "provisioning_template_name": "MyString",
 "template_kind_id": 698706415,
 "template_kind_name": "iPXE",
 "operatingsystem_id": 1073012828,
 "operatingsystem_name": "RHEL 6.1",
 "config_template_id": 943779058,
 "config_template_name": "MyString"
}

Params

Param Name Description
location_id
Optional

Set the current location context for the request

Validations:

 • Must be a Integer

organization_id
Optional

Set the current organization context for the request

Validations:

 • Must be a Integer

operatingsystem_id
Optional

ID de sistema operatiu

Validations:

 • Must be a String

os_default_template
Required

Validations:

 • Must be a Hash

os_default_template[template_kind_id]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: ca.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

Validations:

 • Must be a number.

os_default_template[config_template_id]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: ca.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

ID de plantilla d’aprovisionament

Validations:

 • Must be a number.

os_default_template[provisioning_template_id]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: ca.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

ID de plantilla d’aprovisionament

Validations:

 • Must be a number.


PUT /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/os_default_templates/:id
Actualitza una combinació predeterminada de plantilles per a un sistema operatiu

Examples

PUT /api/operatingsystems/1073012828-RHEL%206-1/os_default_templates/980190962
{
 "os_default_template": {
  "provisioning_template_id": 821548108,
  "template_kind_id": 452984334
 }
}
200
{
 "id": 980190962,
 "provisioning_template_id": 821548108,
 "provisioning_template_name": "PXELinux default local boot",
 "template_kind_id": 452984334,
 "template_kind_name": "PXELinux",
 "operatingsystem_id": 1073012828,
 "operatingsystem_name": "RHEL 6.1",
 "config_template_id": 821548108,
 "config_template_name": "PXELinux default local boot"
}

Params

Param Name Description
location_id
Optional

Set the current location context for the request

Validations:

 • Must be a Integer

organization_id
Optional

Set the current organization context for the request

Validations:

 • Must be a Integer

operatingsystem_id
Optional

ID de sistema operatiu

Validations:

 • Must be a String

id
Required

Validations:

 • Must be a String

os_default_template
Required

Validations:

 • Must be a Hash

os_default_template[template_kind_id]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: ca.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

Validations:

 • Must be a number.

os_default_template[config_template_id]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: ca.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

ID de plantilla d’aprovisionament

Validations:

 • Must be a number.

os_default_template[provisioning_template_id]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: ca.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

ID de plantilla d’aprovisionament

Validations:

 • Must be a number.


DELETE /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/os_default_templates/:id
Suprimeix una combinació predeterminada de plantilles per a un sistema operatiu

Examples

DELETE /api/operatingsystems/1073012828-RHEL%206-1/os_default_templates/980190962
{
 "os_default_template": {}
}
200
{
 "id": 980190962,
 "provisioning_template_id": 943779058,
 "template_kind_id": 698706415,
 "operatingsystem_id": 1073012828,
 "created_at": "2019-11-07T08:36:01.833Z",
 "updated_at": "2019-11-07T08:36:01.833Z"
}

Params

Param Name Description
location_id
Optional

Set the current location context for the request

Validations:

 • Must be a Integer

organization_id
Optional

Set the current organization context for the request

Validations:

 • Must be a Integer

operatingsystem_id
Optional

ID de sistema operatiu

Validations:

 • Must be a String

id
Required

Validations:

 • Must be a String