Ejemplos

GET /api/hosts/host343/parameters/767575241-parameter7
200
{
 "priority": 70,
 "created_at": "2019-11-07 08:37:01 UTC",
 "updated_at": "2019-11-07 08:37:01 UTC",
 "id": 767575241,
 "name": "parameter7",
 "parameter_type": "string",
 "value": "parameter value 21"
}

Parámetros

Nombre del parámetro Descripción
host_id
opcional

ID del host

Validations:

 • Must be a String

hostgroup_id
opcional

ID del grupo de hosts

Validations:

 • Must be a String

domain_id
opcional

ID del dominio

Validations:

 • Must be a String

operatingsystem_id
opcional

ID del sistema operativo

Validations:

 • Must be a String

location_id
opcional

ID de la ubicación

Validations:

 • Must be a String

organization_id
opcional

ID de la organización

Validations:

 • Must be a String

subnet_id
opcional

ID de la subred

Validations:

 • Must be a String

id
requerido

ID del parámetro

Validations:

 • Must be a String

show_hidden
opcional

Mostrar valores ocultos

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0.