GET /api/smart_class_parameters
Lista wszystkich parametrów klasy inteligentnych

GET /api/hosts/:host_id/smart_class_parameters
Lista parametrów inteligentnych klasy dla konkretnego hosta

GET /api/hostgroups/:hostgroup_id/smart_class_parameters
Lista parametrów inteligentnej klasy dla określonej grupy hostów

GET /api/puppetclasses/:puppetclass_id/smart_class_parameters
Lista parametrów inteligentnych klasy dla konkretnej klasy Puppet

GET /api/environments/:environment_id/smart_class_parameters
Lista parametrów inteligentnych klasy dla konkretnego środowiska

GET /api/environments/:environment_id/puppetclasses/:puppetclass_id/smart_class_parameters
Lista parametrów inteligentnych klasy dla określonego środowiska / Połączenie klasy Puppet

Przykłady

GET /api/puppetclasses/980190962/smart_class_parameters
200
{
 "total": 1,
 "subtotal": 1,
 "page": 1,
 "per_page": 20,
 "search": null,
 "sort": {
  "by": null,
  "order": null
 },
 "results": [
  {
   "description": null,
   "override": true,
   "parameter_type": "string",
   "hidden_value?": false,
   "omit": null,
   "required": false,
   "validator_type": null,
   "validator_rule": null,
   "merge_overrides": false,
   "merge_default": false,
   "avoid_duplicates": false,
   "override_value_order": "fqdn\norganization,location\nhostgroup\nos",
   "created_at": "2019-11-07 08:52:01 UTC",
   "updated_at": "2019-11-07 08:52:01 UTC",
   "use_puppet_default": null,
   "parameter": "cluster",
   "id": 328495940,
   "puppetclass_id": 980190962,
   "override_values_count": 2,
   "default_value": "secret",
   "puppetclass_name": "base"
  }
 ]
}

Parametry

Nazwa parametru Opis
location_id
opcjonalny

Set the current location context for the request

Validations:

 • Must be a Integer

organization_id
opcjonalny

Set the current organization context for the request

Validations:

 • Must be a Integer

host_id
opcjonalny

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.

hostgroup_id
opcjonalny

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.

puppetclass_id
opcjonalny

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.

environment_id
opcjonalny

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.

show_hidden
opcjonalny

Display hidden values

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0.

search
opcjonalny

rezultat filtrowania

Validations:

 • Must be a String

order
opcjonalny

Sort field and order, eg. ‘id DESC’

Validations:

 • Must be a String

page
opcjonalny

Page number, starting at 1

Validations:

 • Must be a number.

per_page
opcjonalny

Number of results per page to return

Validations:

 • Must be a number.

Search fields

Field name Typ Possible values
avoid_duplicates true, false
environment string
key string
merge_default true, false
merge_overrides true, false
override true, false
parameter string
puppetclass string
puppetclass_name string

GET /api/smart_class_parameters/:id
Pokaż parametry inteligentnej klasy

Przykłady

GET /api/puppetclasses/980190962/smart_class_parameters/1018350796
200
{
 "description": null,
 "override": false,
 "parameter_type": null,
 "hidden_value?": true,
 "omit": null,
 "required": false,
 "validator_type": null,
 "validator_rule": null,
 "merge_overrides": false,
 "merge_default": false,
 "avoid_duplicates": false,
 "override_value_order": "fqdn\nhostgroup\nos\ndomain",
 "created_at": "2019-11-07 08:36:36 UTC",
 "updated_at": "2019-11-07 08:36:36 UTC",
 "use_puppet_default": null,
 "parameter": "param38",
 "id": 1018350796,
 "puppetclass_id": 980190962,
 "override_values_count": 1,
 "default_value": "hidden",
 "puppetclass_name": "base",
 "environments": [],
 "override_values": [
  {
   "created_at": "2019-11-07 08:36:36 UTC",
   "updated_at": "2019-11-07 08:36:36 UTC",
   "id": 1018350796,
   "match": "os=fake",
   "value": "abc",
   "omit": false,
   "use_puppet_default": false
  }
 ]
}

Parametry

Nazwa parametru Opis
location_id
opcjonalny

Set the current location context for the request

Validations:

 • Must be a Integer

organization_id
opcjonalny

Set the current organization context for the request

Validations:

 • Must be a Integer

id
wymagany

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.

show_hidden
opcjonalny

Display hidden values

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0.


PUT /api/smart_class_parameters/:id
Aktualizacja parametru inteligentnej klasy

Przykłady

PUT /api/smart_class_parameters/1018350796
{
 "smart_class_parameter": {
  "parameter_type": "boolean",
  "default_value": "bTreQsKkLv"
 }
}
500
{
 "error": {
  "message": "Validation failed: Default value is invalid, Lookup values is invalid"
 }
}

Parametry

Nazwa parametru Opis
location_id
opcjonalny

Set the current location context for the request

Validations:

 • Must be a Integer

organization_id
opcjonalny

Set the current organization context for the request

Validations:

 • Must be a Integer

id
wymagany

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.

smart_class_parameter
wymagany

Validations:

 • Must be a Hash

smart_class_parameter[override]
opcjonalny

Czy inteligentna wartość parametru klasy jest zarządzana przez Foreman

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0.

smart_class_parameter[description]
opcjonalny

Opis inteligentnej klasy

Validations:

 • Must be a String

smart_class_parameter[default_value]
opcjonalny

Warto używać, gdy nie ma dopasowania

Validations:

 • Must be one of types: string, boolean, integer, real, array, hash, yaml, json

smart_class_parameter[hidden_value]
opcjonalny

Gdy upoważniony parametr jest ukryty e UI

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0.

smart_class_parameter[use_puppet_default]
opcjonalny

Deprecated, please use omit

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0.

smart_class_parameter[omit]
opcjonalny

Foreman will not send this parameter in classification output. Puppet will use the value defined in the Puppet manifest for this parameter

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0.

smart_class_parameter[path]
opcjonalny

Kolejność, w jakiej wartości są rozwiązane

Validations:

 • Must be a String

smart_class_parameter[validator_type]
opcjonalny

Rodzaje walidacji wartości

Validations:

 • Must be one of: regexp, list.

smart_class_parameter[validator_rule]
opcjonalny

Służy do wymuszenia pewnych wartości dla wartości parametrów

Validations:

 • Must be a String

smart_class_parameter[override_value_order]
opcjonalny

Kolejność, w jakiej wartości są rozwiązane

Validations:

 • Must be a String

smart_class_parameter[parameter_type]
opcjonalny

Rodzaje wartości zmiennych

Validations:

 • Must be one of: string, boolean, integer, real, array, hash, yaml, json.

smart_class_parameter[required]
opcjonalny

Jeśli to prawda, zgłosi błąd, jeśli nie ma wartości domyślnej ani podanej dopasowanej wartości

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0.

smart_class_parameter[merge_overrides]
opcjonalny

Scalanie wszystkie pasujących wartości (tylko tablica / typ hash)

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0.

smart_class_parameter[merge_default]
opcjonalny

Dołącz wartość domyślną podczas łączenia wszystkich pasujących wartości

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0.

smart_class_parameter[avoid_duplicates]
opcjonalny

Usuń zduplikowane wartości (tylko typ tablicowy)

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0.